Preskočiť na obsah

Lisabonská stratégia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Lisabonská stratégia, označovaná aj Lisabonský proces, je viacero rozvojových plánov pre Európsku úniu. Stratégia bola schválená Európskou radou v Lisabone v marci 2000. V roku 2004 bol bývalý holandský priemér Wim Kok poverený, aby viedol skupinu expertov s cieľom posúdiť pokrok v oblasti lisabonskej stratégie. Výsledkom bolo revidovanie stratégie vzhľadom na nereálnosť pôvodných cieľov a chybné prostriedky, ktorými mali byť dosiahnuté.

Pôvodný plán napríklad tvrdil, že do roku 2010 sa Európska únia zmení na „najdynamickejšiu a najkonkurencieschopnejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta schopnú udržateľného hospodárskeho rastu s novými a lepšími zamestnaneckými príležitosťami a lepšou sociálnou kohéziou ako aj rešpektom k životnému prostrediu“.

Nový plán stanovil nižšie ciele a zameral sa najmä na ekonomické oblasti.