Lustračné osvedčenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Lustračné osvedčenie je úradná listina vydávaná po príslušných lustráciach v r. 1991–1992 Federálnym ministerstvom vnútra ČSFR podľa požiadavky lustračného zákona. [1]

Lustračné osvedčenie dokladali tí, ktorí vykonávali alebo chceli/mali vykonávať nejakú z funkcií obsadzovaných voľbou, vymenovaním alebo ustanovovaním, že v rozhodujúcom období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 neboli :

  • príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) zaradenými v zložke Štátna bezpečnosť (ŠtB)
  • neboli evidovaní v materiáloch ŠtB ako agenti, drzitelia požičaného bytu, držitelia konšpiračného bytu, informátori alebo ideoví spolupracovníci ŠtB
  • neboli vedomými spolupracovníkmi ŠtB.

Osvedčenie malo rozsah jednej strany formátu A4, bolo podpísané ministrom vnútra a potvrdené úradnou pečiatkou. Mohlo mať negatívne znenie s formulkou „nie je evidovaný“ alebo pozitívne znenie s formulkou „je evidovaný“. Mnohé prípady pozitívnych osvedčení boli v priebehu rokov predmetom reklamácií a súdnych sporov. Po zániku Česko-Slovenska sa na Slovensku lustračné osvedčenia prestali vydávať, v Česku sa doklad naďalej vyžadoval. [1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b ŠÚTOVEC, Milan. Politické Slovensko: encyklopedická príručka: aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti. 1. slov. vyd. Bratislava : SLOVART, 2019. 487 s. ISBN 978-80-556-3894-2. S. 228.