Preskočiť na obsah

Maďarská abeceda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Maďarská abeceda má dve verzie:

  • jednu skrátenú, ktorá má 40 písmen,
  • druhú rozšírenú, ktorá má 44 písmen vrátane Q, W, X, Y.

Skrátená verzia[upraviť | upraviť zdroj]

Aa [ɑ], Áá [á], Bb [bé], Cc [cé], CScs [čé], Dd [dé], DZdz [dzé], DZSdzs [džé], Ee [ä], Éé [é], Ff [ef], Gg [gé], GYgy [ďé], Hh [há], Ii [i], Íí [í], Jj [jé], Kk [ká], Ll [el], LYly [ej, elipsilon], Mm [em], Nn [en], NYny [eň], Oo [o], Óó [ó], Öö [oe], Őő [ø], Pp [pé], Rr [er], Ss [eš], SZsz [es], Tt [té], TYty [ťé], Uu [u], Úú [ú], Üü [y], Űű [ý], Vv [vé], Zz [zé], ZSzs [žé] [1]

Rozšírená verzia[upraviť | upraviť zdroj]

Aa [ɑ], Áá [á], Bb [bé], Cc [cé], CScs [čé], Dd [dé], DZdz [dzé], DZSdzs [džé], Ee [ä], Éé [é], Ff [ef], Gg [gé], GYgy [ďé], Hh [há], Ii [i], Íí [í], Jj [jé], Kk [ká], Ll [el], LYly [ej, elipsilon], Mm [em], Nn [en], NYny [eň], Oo [o], Óó [ó], Öö [oe], Őő [ø], Pp [pé], Qq [kú], Rr [er], Ss [eš], SZsz [es], Tt [té], TYty [ťé], Uu [u], Úú [ú], Üü [y], Űű [ý], Vv [vé], Ww [dupla vé], Xx [iks], Yy [ypsilon], Zz [zé], ZSzs [žé] [2]

Samohlásky[upraviť | upraviť zdroj]

Aa, Áá, Ee, Éé, Ii, Íí, Oo, Óó, Öö, Őő, Uu, Úú, Üü, Űű

Spoluhlásky[upraviť | upraviť zdroj]

Všetky spoluhlásky[upraviť | upraviť zdroj]

Bb, Cc, CScs, Dd, DZdz, DZSdzs, Ff, Gg, GYgy, Hh, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, NYny, Pp, Qq, Rr, Ss, SZsz, Tt, TYty, LYly, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz, ZSzs

Digrafy[upraviť | upraviť zdroj]

CScs, DZdz, GYgy, NYny, SZsz, TYty, LYly, ZSzs

Trigraf[upraviť | upraviť zdroj]

DZSdzs

Vysvetlivky[upraviť | upraviť zdroj]

  • maďarské Aa sa vyslovuje ako hlboké a (výslovnosťou sa môže podobať na písmeno Oo)
  • Cs [č], Dz [dz], GY [ď], LY [ej], NY [ň], Sz [s], Ty [ť], Zs [ž] sú maďarské digrafy, teda hlásky pozostávajúce z dvoch písmen
  • Digraf Ly sa číta ako Jj. V maďarčine sa používa v slovách ako lyuk [diera], hüvelykujj [palec], folyamat [proces] atď. Taktiež sa nazýva elipszilon (L a Y)
  • Dzs [dž] je jediným maďarským trigrafom
  • maďarské Ee sa v slovenčine vyslovuje ako Ää

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. A magyar ABC [online]. www.helyesiras.com, [cit. 2020-07-19]. Dostupné online.
  2. A TELJESEBB MAGYAR ÁBÉCÉ NYOMTATOTT NAGY- ÉS KISBETŰI | A magyar nyelv értelmező szótára | Kézikönyvtár [online]. www.arcanum.hu, [cit. 2020-07-19]. Dostupné online.