Mafický

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Mafický je geologický termín, ktorý sa používa na označenie vyvretých hornín, minerálov a magiem so zvýšeným obsahom ťažkých prvkov. Názov je vytvorený spojením latinských názvov prvkov horčík a železo (Magnesium + ferrum + ic). Mafické magmy navyše majú zvýšený obsah vápnika a sodíka.

Mafické minerály sú tmavej farby, s hustotou vyššou ako 3 kg.dm-3. Sú to najmä olivín, pyroxény, amfiboly, tmavé sľudy (biotit) a vápenatý plagioklas.

Synonymom mafických hornín je aj označenie bázické horniny. Najčastejšie sa vyskytujúca mafická hornina je bazalt alebo gabro. Na klasifikáciu sa používa diagram, odvodený od QAPF diagramu.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]