Magister architektúry

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Magister architektúry (v skratke Mgr. arch.) je akademický titul, ktorý sa udeľuje absolventom umeleckých magisterských študijných programov v oblasti architektúry a urbanizmu.[1]

Tento titul sa udeľuje na Slovensku len na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v študijnom odbore Umenie v študijnom programe Architektonická tvorba.[2]

Titul vyplýva z potrieb domácej i medzinárodnej praxe, keďže je potrebné už názvoslovím rozlíšiť absolventov architektúry, tak ako sú rozlišovaní, kvôli špecifikám štúdia absolventi umeleckých magisterských študijných programov titulom (Mgr. art.)[3] alebo podobne absolventi Inžinierskych študijných programov v oblasti architektúry a urbanizmu titulom Inžinier architekt (Ing. arch.)

Titul nadväzuje na tradíciu udeľovania titulu akademický architekt (akad. arch.) absolventom umeleckých akadémií v Česko-Slovensku a je aj približným medzinárodným ekvivalentom titulu Master of Architecture (M.Arch / MArch)

Na Slovensku sa titul Mgr. arch. udeľoval krátko v 90. rokoch po zaniknutí titulu akademický architekt. (akad. arch) a opätovne sa udeľuje od roku 2022 vďaka novele vysokoškolského zákona.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b SLOV-LEX. 137/2022 Z.z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa záko... [online]. Slov-lex, [cit. 2022-06-01]. Bod 81. ( § 53 ods. 8). Dostupné online.
  2. Študijné programy magisterského štúdia VŠVU [online]. www.vsvu.sk, [cit. 2022-06-01]. Dostupné online.
  3. Osobitá časť - Dôvodovej správy vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [online]. www.nrsr.sk, [cit. 2022-06-01]. K bodu 79. Dostupné online.