Preskočiť na obsah

Magister architektúry

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Magister architektúry (v skratke Mgr. arch.) je akademický titul, ktorý sa udeľuje absolventom umeleckých magisterských študijných programov v oblasti architektúry a urbanizmu.[1]

Tento titul sa udeľuje na Slovensku len na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v študijnom odbore Umenie v študijnom programe Architektonická tvorba.[2]

Na Slovensku sa titul Mgr. arch. udeľoval v rokoch 1992–1996 po zaniknutí udeľovania titulu akademický architekt a titulu magister (Mgr.) v rokoch 1990–1992.[3] Opätovne sa udeľuje od roku 2022 vďaka novele vysokoškolského zákona.[1]

Titul vyplýva z potrieb domácej i medzinárodnej praxe, keďže je potrebné už názvoslovím rozlíšiť absolventov architektúry, tak ako sú rozlišovaní, kvôli špecifikám štúdia, absolventi umeleckých magisterských študijných programov titulom Magister umenia (Mgr. art.) alebo podobne absolventi inžinierskych študijných programov v oblasti architektúry a urbanizmu titulom Inžinier architekt (Ing. arch.).[4]

Titul nadväzuje na tradíciu udeľovania titulu akademický architekt (akad. arch.) absolventom umeleckých akadémií v Česko-Slovensku a je aj približným medzinárodným ekvivalentom titulu Master of Architecture (M.Arch, MArch).

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. a b SLOV-LEX. 137/2022 Z.z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa záko... [online]. Slov-lex, [cit. 2022-06-01]. Bod 81. ( § 53 ods. 8). Dostupné online.
  2. Študijné programy magisterského štúdia VŠVU [online]. www.vsvu.sk, [cit. 2022-06-01]. Dostupné online.
  3. 138/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o au... [online]. [Cit. 2024-03-29]. Dostupné online.
  4. Osobitá časť - Dôvodovej správy vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [online]. www.nrsr.sk, [cit. 2022-06-01]. K bodu 79. Dostupné online.