Malá encyklopédia zemepisu sveta

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Malá encyklopédia zemepisu sveta je geografická encyklopédia, ktorú vydalo Vydavateľstvo Obzor v roku 1977. Je upraveným prekladom poľského diela Slownik geografii świata, ktoré vydala Wiedza Powszechna vo Varšave v roku 1971. Text upravili a doplnili pracovníci Geografického ústavu SAV.

Obsah[upraviť | upraviť zdroj]

Dielo obsahuje vyše 3 100 hesiel na 560 stranách plus niekoľko desiatok strán s čiernobielymi obrazovými prílohami na kriedovom papieri. Okrem abecedne radených hesiel text miestami obsahuje aj veľmi jednoduché prehľadné mapy štátov.

Encyklopédia obsahuje najmä heslá o konkrétnych kontinentoch, štátoch, sídlach, pohoriach, vrchoch, jaskyniach, vodných tokoch, jazerách, moriach, oceánoch, ostrovoch a polostrovoch sveta a Česko-Slovenska.

Zmeny v slovenskom vydaní oproti poľskému sú nasledovné: pridané boli heslá o Česko-Slovensku, skrátené boli časti týkajúce sa Poľska, pôvodné štatistické údaje z rokov 1950 – 1967 boli (pokiaľ to bolo možné) aktualizované na stav v rokoch 1968 – 1972, boli pridané niektoré politické a administratívne zmeny do roku 1975 a do textu boli pridané prehľadné mapy štátov.

Písanie geografických názvov sa riadi výsledkami prác Slovenskej názvoslovnej komisie podľa stavu ku koncu roka 1973.

Autori[upraviť | upraviť zdroj]

Pôvodné poľské dielo spracovali poprední poľskí geografi pod vedením profesora Józefa Szaflarského. Ďalší autori sú Aleksandra Dominiková, Kazimierz Królikowski, Lucjan Kubiatowicz, Tadeusz Lenczowski a Lech Ratajski. Redakčnú radu viedol prezident Medzinárodnej geografickej únie prof. Stanislaw Leszczycki.

Zostavovateľ slovenského vydania je Peter Mariot, okrem neho slovenské vydanie pripravili Juraj Činčura, Štefan Očovský, František Podhorský a niekoľko odborných a jazykových recenzentov.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Malá encyklopédia zemepisu sveta: Svetadiely, štáty, mestá, moria, rieky, jazerá, vrchy, nižiny, ostrovy / Józef Szaflarski ; Aleksandra Dominiková, Kazimierz Królikowski, Lucjan Kubiatowicz, Tadeusz Lenczowski, Lech Ratajski, Peter Mariot, Peter Mariot, Juraj Činčura, Štefan Očovský, František Podhorský, Anna Varsiková, Tibor Hrabovský, Dagmar Jurániová. 1. vyd., dot. Bratislava: Obzor, 1977