Manažér predajne

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Manažér predajne alebo vedúci predajne alebo riaditeľ predajne (angl. store manager) je osoba zodpovedná za bežnú prevádzku (manažment) maloobchodnej predajne. Všetci zamestnanci predajne sú mu podriadení a manažér je podriadený svojmu vyššiemu nadriadenému - oblastnému manažérovi alebo generálnemu riaditeľovi.

Povinnosti manažéra predajne môžu zahŕňať[upraviť | upraviť zdroj]

  • ľudské zdroje - nábor nových zamestnancov, školenie a rozvoj, riadenie výkonnosti, mzdy, a časový rozvrh pracoviska
  • biznis operácie predajne, vrátane správy zisku a strát, manažérstva zariadenia, bezpečnosti, prevencie strát a bankových operácií
  • rozvoj tímu, podpora vzdelávania zamestnancov a ich rozvoja
  • riešenie problémov, riešenie neobvyklých okolností

Rozdelenie zodpovednosti[upraviť | upraviť zdroj]

Manažér predajne môže mať niekoľko podriadených, ktorí majú zodpovednosť riadiacej úrovne. Títo zamestnanci sa môžu nazývať zástupca manažéra/vedúceho/riaditeľa, vedúci oddelenia, dohľad a podobne. Manažér predajne má celkovú zodpovednosť za všetky každodenné činnosti v predajni. Manažérstvo a riadenie zamestnancov aj plánovanie sú dôležité body manažéra predajne.

Zamestnávanie, školenie a rozvoj[upraviť | upraviť zdroj]

Manažér predajne je zodpovedný za zamestnávanie, školenie a v niektorých prípadoch aj vývoj zamestnancov. Manažér musí zabezpečiť dostatočnú úroveň personálneho obsadenia na účinnú prevádzku predajne a zabezpečiť, aby zamestnanci dostali školenie potrebné pri ich pracovných povinnostiach.