Preskočiť na obsah

Manažérstvo kvality

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Manažérstvo kvality (nenormované tvary: manažment kvality, staršie riadenie kvality či riadenie akosti) je súčasť riadenia podniku; cieľom je optimalizácia pracovných postupov alebo výrobných procesov so zohľadnením materiálových a časových zdrojov, očakávanej konečnej kvality produktu (definovanej pokiaľ možno číselnými parametrami) a predpokladaného ďalšieho rastu a vývoja firmy. Medzi základné nástroje manažérstva kvality patria napríklad zber dát o spokojnosti zákazníka, vyhodnocovanie výkonnosti a spoľahlivosti procesov, počtu reklamácií od zákazníkov, štatistika a iné, vedúce k zlepšovaniu podnikových komunikačných štruktúr, odborných firemných stratégií, zvýšeniu spokojnosti zákazníka, úspore zdrojov vďaka zavedeniu vhodne zvolených štandardov, atď.

Úvod[upraviť | upraviť zdroj]

Manažérstvo kvality má zabezpečiť, aby sa v podniku dostali požiadavky na kvalitu produktu a výrobných, či vývojových procesov medzi hlavné priority. Tieto požiadavky môžu byť formálne zadefinované (napríklad internými smernicami, príručkou kvality alebo vo firmách s manažérstvom kvality v nižšom stupni vývoja i interným e-mailom z vedenia podniku), alebo neformálne (nepísané očakávania primeranej kvality). Vývoj manažérstva kvality dospel v súčasnosti k niekoľkým viac či menej štandardizovaným postupom, z ktorých niekoľko je prijatých vo forme noriem (napr. ISO 9001, ISO 14001,...) alebo odporúčaní (napr. CMM). Manažérstvo kvality sa zaoberá nielen procesmi výroby či vývoja a produktom samotným, ale siaha i do riadenia podniku a snaží sa o vyhodnocovanie vedenia podniku a projektov, úspešnosti strategických rozhodnutí,...

Kvalita nestojí nič[upraviť | upraviť zdroj]

Tento výrok je niekedy možné počuť najmä na poradách o rozpočte pre oddelenie kvality. Je pravdivý, avšak treba ho chápať v istých súvislostiach: manažérstvo kvality na začiatku (pri zavádzaní systému) stojí isté množstvo zdrojov. Toto množstvo závisí od vhodnosti zvoleného systému, od nasadenia personálu, od podpory vedenia, a od skúsenosti zodpovedného kvalitára, ktorý systém zavádza. Od systému kvality sa očakáva prínos v podobe získania nových zákazníkov, udržania firmy na trhu, udržania existujúcich zákazníkov, ušetrenia zdrojov vďaka efektívnejšiemu riadeniu a komunikácii vo firme, a podobne. Tieto prínosy v ideálnom prípade vyrovnávajú cenu, ktorú firma platí za chod systému kvality a prinášajú zisk. V tomto zmysle treba chápať výrok Kvalita nestojí nič.

Prístupy k manažérstvu kvality[upraviť | upraviť zdroj]

Asi najznámejším pojmom v súčasnosti v oblasti kvality je ISO 9000. Nejde o jednu normu, ale o súbor noriem a odporúčaní spolu s návodom na auditovanie zavedeného systému. Na základe ISO 9000 sa ďalej rozvinuli (dnes najmä procesne orientované) systémy manažérstva kvality v najrôznejších oblastiach výroby a výskumu. Príklady systémov manažérstva a kontroly kvality:

Vzdelavanie v problematike manažerskej kvality v súčasnosti pratrí medzi aktiviy mimoriadneho významu či, už v hos. praxi alebo rôznych formách vzdelavacej sústavy.

Nástroje používané pri manažérstve kvality[upraviť | upraviť zdroj]

Podúlohy manažérstva kvality[upraviť | upraviť zdroj]

Manažérstvo kvality pozostáva z niekoľkých hlavných podúloh:

V posledné desaťročie sa v manažerstve kvality veľa zmenilo a tieto zmeny prebiehajú stale rýchlejšie. Dôvodom su zmeny celkovej hospodarskej a politickej situacie vo vyspelých krajinach, ktoré sa odrzkadluju najmä: - v zmene trhu výrobcu na trh kupujúceho -v rozloženi zabezpečovania kvality na celý životný cyklus produktu

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]