Manažérstvo rizika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Manažérstvo rizika (iné, nenormované názvy: manažérstvo rizík, rizikový manažment, manažment rizika/rizík, riadenie rizika/rizík; angl. risk management) je riešenie rizík, ktoré môžu nastať v organizácii alebo časti činnosti organizácie (napr. kreditné riziko) resp. na životnom prostredí resp. riešenie technických rizík. Má 4 fázy: identifikácia rizika, analýza rizika a jeho následkov, riadenie reakcií na riziko a monitoring rizika.

Manažérstvo rizika je systematický proces, v ktorom sa riziko identifikuje, analyzuje a definuje optimálny spôsob jeho zvládnutia pri minimálnych nákladových aspektoch a rešpektovaní systémových cieľov subjektu. Úlohou rizikového manažmentu je predovšetkým dosiahnutie maximálnej bezpečnosti a ochrany majetku vypracovaním optimálnej stratégie riadenia rizík ako hlavných nositeľov možných budúcich škôd.