Marcus Valerius Probus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Marcus Valerius Probus (1. storočie po Kr.) bol rímsky gramatik a filológ pôsobiaci za vlády cisára Nerona. Pochádzal z Berytu (dnes Bejrút, Libanon).

Editorská činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Valerius Probus bol významný zástupca filológie alexandrijskej školy, ktorá sa zaoberala textovou kritikou a editáciou významných textov antiky, v rímskom prostredí. On sám podľa alexandrijského prístupu vytvoril poznámkový aparát k viacerým významným rímskym autorom – Horatiovi, Lucretiovi, Terentiovi a Persiovi. Nám známe životopisné údaje o poslednom menovanom pochádzajú práve z pera Valeria Proba, pravdepodobne zamýšľaného ako úvod k jeho kritickému vydaniu satirikových básní. Probus sa ale najväčšmi preslávil ako znalec Vergília. Hoci jeho pôvodný komentár veľkého básnika sa nám nedochoval, máme poznámky z jeho prednášok, ktoré zachytili jeho žiaci. Jeho práca môže byť navyše čiastočne zachovaná v nám známych komentároch Bukolík a Georgík, ktoré sú označované jeho menom. Z menších Probových dielok sa nám dochoval spis De notis (O značkách), v ktorom Probus uvádza zoznam skratiek používaných v oficiálnych a právnych dokumentoch, vo verejných vyhláškach, súdnych pojednaniach aj v historických dielach.

Diela mylne pripisované Valeriovi Probovi[upraviť | upraviť zdroj]

  • Catholica Probi – gramatické dielo zaoberajúce sa morfológiou slovných druhov. Dnes je považované za prácu gramatika Maria Plotia Sacerdota z 3. storočia.
  • Institutio artium (Základ vied) – dielo pojednávajúce o ôsmich slovných druhoch nazývané tiež Ars vaticana podľa toho, že bolo objavené vo vatikánskom rukopise. Podľa zmienky o Diokleciánových kúpeľoch je zrejmé, že nemôže pochádzať spred 4. storočia. Ako o autorovi sa uvažuje o nejakom Probovi žijúcom v tomto období, ktorého existencia zostáva spochybňovaná.
  • Appendix Probi (Dodatok k Probovi) – gramatická príručka, ktorá sa zaoberá správnym pravopisom a výslovnosťou latinského jazyka v značne poklasickom období, kedy v latinčine dochádzalo k početným zmenám smerujúcim k románskym jazykom. Už len podľa tohto nemožno spájať túto príručku s Valeriom Probom a je zjavne neskoršieho pôvodu.
  • De nomine excerpta (Výber o mene) – zborník rôznych gramatických diel.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Preklad Dagmar Bartoňková et al. Vyd. 1. Praha : KLP, 2003. 790 s. ISBN 80-85917-87-4.