Mechanická práca

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Mechanická práca je dej, kedy sila pôsobiaca na teleso posúva týmto telesom po určitej dráhe. Zároveň je mechanická práca fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo práce ako súčin zložky sily v smere pohybu a dráhy.

Pri mechanickom deji v izolovanej sústave vyjadruje mechanická práca predávanie mechanickej energie medzi telesami. Teleso, ktoré vykonáva prácu, stráca mechanickú energiu, teleso, na ktoré je vykonávaná práca, mechanickú energiu získava. Mechanická práca ako veličina udává veľkosť tejto predanej energie.

Symbol veličiny a jednotky[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol veličiny: W (angl. work)

Základná jednotka: joule, značka jednotky: J

Ďalšie jednotky:

  • Kilojoule
  • Megajoule
  • Gigajoule

Výpočet mechanickej práce[upraviť | upraviť zdroj]

Mechanická práca

kde

  • je zložka sily v smere pohybu v (N)
  • je dráha v (m)

V prípade, že je známy uhol , ktorý zviera smerový vektor pohybu a vektor sily, potom možno prácu vypočítať podľa vzorca

Sila je však vektorová fyzikálna veličina. Predchádzajúce prípady sú špeciálne pre jednorozmerný prípad. Nech je vektor sily a je smerový vektor pohybu. Potom práca, ktorá je vykonaná sa vypočíta ako skalárny súčin týchto vektorov, t. j.

Ak prácu počítame po dráhe, ktorou je krivka , potom platí

Prípady na ktoré sa mechanická práca nevzťahuje[upraviť | upraviť zdroj]

Mechanická práca sa nekoná v prípadoch, že:

V prípade, že na teleso pôsobí sila, ale teleso sa pohybuje rovnomerne priamočiaro, pretože sila je vyrovnaná napr. silou trenia, sa mechanická práca konať môže, ale nemusí - mechanická energia sa môže meniť napr. na tepelnú energiu (vnútornú energiu) telesa.

Práca vykonaná za jednotku času sa nazýva výkon.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]