Preskočiť na obsah

Mediálka TV

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Mediálka TV

prvá študentská internetová televízia na Slovensku, založená študentmi v roku 2007 na Prešovskej univerzite v Prešove
KrajinaSlovensko Slovensko
Typštudentská
Začiatok vysielania24. december 2007
MottoViac ako televízia...
Príjeminternet, YouTube.com, LCD obrazovky v budove školy
Kľúčoví ľudiaPeter Dzurilla, Michal Urban, Peter Oborník, Eva Peknušiaková
Bývalý názovMediálka TV
Webstránkamedialka.tv

Mediálka TV je prvá internetová študentská televízia na Slovensku. Pôsobí na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Jej prvé vysielanie prebehlo 24. decembra 2007 odvysielaním spravodajskej relácie Noviny Mediálky TV. O vznik tejto televízie sa významne zaslúžil JUDr. Peter Dzurilla, ktorý v súčasnosti pôsobí ako redaktor spravodajstva v TV JOJ. Mediálka TV v rokoch 2009 - 2012 aktívne spolupracovala so Študentskou televíziou v Košiciach. Jej členmi v tomto období boli aj v súčasnosti mediálne známe osoby, ako napr. Viktória Doričová (RTVS), Dana Čapkovičová (TV JOJ), či Vladimír Tomek (TA3).

V roku 2012 prešla televízia reštruktualizáciou a redizajnom, vrátane zmeny štatútu a charakteru televízie (zo študentskej televízie sa stala televízia univerzitná), spadajúca priamo pod Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Prešovskej univerzity a v súčasnosti je označovaná ako Televízia Mediálka.

Mediálka TV v rokoch 2007 - 2012[upraviť | upraviť zdroj]

Bývalé logo Mediálky TV (používané v rokoch 2007 až 2012)

Nápad so založením študentskej internetovej televízie sa zrodil ešte na prelomov mesiacov september / október 2007 v hlave Petra Dzurillu, ktorý ho následne prezentoval pred vedením FF PU a vedením Katedry masmediálnych štúdií. Odborným garantom Mediálky TV bol v čase jej začiatkov Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. So súvisiacim vznikom televízie bolo potrebné vytvoriť aj jej štatút, ktorý ju definoval ako študentskú televíziu pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzite (štatút bol v platnosti od roku 2007 do roku 2009). Jej prvým riaditeľom sa stal jej zakladateľ JUDr. Peter Dzurilla.

Za dátum prvého vysielania Mediálky TV môžeme považovať 24. december 2007, kedy bola odvysielaná prvá moderovaná spravodajská relácia Noviny Mediálky TV. Záznam z tejto relácie sa nezachoval. Príspevky do tejto relácie sa nakrúcali na kameru, ktorá bola požičaná zo záložne a strih videa prebiehal na starom počítači určenom na kancelárske účely, čiže začiatky tejto televízie vznikali "na kolene". Paralelne so začiatkom vysielacej tvorby sa začala vytvárať aj webová stránka televízie, ktorú vytvoril študent Vlasimil Labský z Česka.

Dôvody vzniku televízie boli prozaické - v čase vzniku televízie, v Prešove a blízkom okolí absentovala možnosť reálnej mediálnej praxe pre študentov odboru masmediálne štúdiá, pokiaľ teda máme na mysli prax televíznu. Televízia Prešov bola v tom čase nefunkčná a alternatívna neexistovala. Jej zakladajúci členovia sa preto rozhodli vytvoriť stredisko mediálnej praxe priamo na Filozofickej fakulte PU.

Krst televízie[upraviť | upraviť zdroj]

Vtedajší členovia študentskej televízie sa rozhodli Mediálku TV aj oficiálne "pokrstiť" a uviesť ju do života. Krst sa konal dňa 9. mája 2008 vo výške 2633,9 m.n.m na Lomnickom štíte. Medzi pozvanými a zúčastnenými hosťami nechýbal ani vtedajší rektor univerzity prof. PhDr. René Matlovič, PhD., zástupcovia mesta Vysoké Tatry (Ing. Ján Mokoš - primátor mesta) a krstným otcom televízie sa stal vtedajší podpredseda Prešovského samosprávneho kraja - Ing. Milan Baran. Záznam z tejto akcie bol odvysielaný aj v rámci relácie Magazín Prešovskej univerzity - MPU Krst Mediálky TV.

Relácie Mediálky TV[upraviť | upraviť zdroj]

Mediálka TV sa vo svojich prvých rokoch existencie zameriavala predovšetkým na relácie spravodajského a publicistického charakteru:

Noviny Mediálky TV[upraviť | upraviť zdroj]

Noviny Mediálky TV boli prvou reláciou Mediálky TV a aktívne sa vysielala v období rokov 2007 - 2009. Jej súčasťou boli najskôr spravodajské príspevky z prostredia Prešovskej univerzity a po niekoľkých mesiacoch aj príspevky z mesta Prešov a jeho okolia. Táto relácia bola neskôr nahradená reláciou Aktuality Mediálky TV. Jej celková dĺžka bola spravidla 10-12 minút.

Aktuality Mediálky TV[upraviť | upraviť zdroj]

Relácia Aktuality Mediálky TV bola oficiálne spustená v roku 2008 ako dodatková spravodajská relácia, ktorá bola vysielaná spravidla uprostred týždňa a mala priebežne a flexibilne informovať o dianí na jednotlivých fakultách PU. V priebehu času sa vyformátovala až na profesionálnu úroveň a v roku 2009 nahradila na poste hlavnej spravodajskej relácie reláciu Noviny Mediálky TV. Išlo o jedinú reláciu, ktorá bola vysielaná až do ukončenia činnosti Mediálky TV v roku 2012 (pred jej transformáciou). Kľúčovými prvkami boli interaktívne prostredie a moderná grafika. Dĺžka relácie sa spravidla pohybovala v rozmedzí 15 - 20 minút a bola preberaná rôznymi partnerskými televíziami.

7 dní[upraviť | upraviť zdroj]

Relácia 7 dní bola doplnková spravodajská relácia vytváraná v spolupráci s TASR. Jej hlavnou úlohou a náplňou bolo predovšetkým prinášať prehľad aktuálneho diania doma a v zahraničí, zverejňovaného v agentúrnom servise tlačovej agentúry. Jej postavenie a úloha v rámci vysielania bolo vychovať nových moderátorov pre reláciu Aktuality Mediálky TV. Relácia sa vysielala v rokoch 2010 a 2011. Vzhľadom na časovú náročnosť jej výroby bola po výmene vedenia televízie zrušená.

Magazín PU[upraviť | upraviť zdroj]

Magazín Prešovskej univerzity bola dodatková spravodajská relácia, ktorá sa vysielala a vytvárala predovšetkým v mimosemestrovom a skúškovom období, kedy sa na výrobe vysielania pracovalo iba sporadicky. Mala za úlohu pokryť publicistické udalosti v širšom časovom období. Jej dĺžka nebola pevne stanovená, niekedy išlo o jednu reportáž, niekedy o sériu reportáží. Magazín PU sa vysielal od roku 2008 do roku 2011.

Navaríme, uvidíme[upraviť | upraviť zdroj]

Navaríme, uvidíme bola prvá relácia Mediálky TV nespravodajského charakteru. Cieľom relácie bolo priblížiť študentom kuchárske umenie pedagógov, ale predovšetkým ich zabaviť a rozvinúť programový repertoár televízie. Táto relácia sa vysielala v rokoch 2011 a 2012.

Zmena vedenia televízie[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2011 nastala zmena vedenia v televízií, kedy z postu riaditeľa televízie odišiel Peter Dzurilla. Toho v riaditeľskom kresle nahradil Michal Urban, ktorý televíziu viedol do roku 2012. V roku 2012 došlo k zmene štatútu televízie, jej názvu a zároveň aj zmene organizačnej štruktúry a novým riaditeľom televízie sa stal Peter Oborník. Od tejto chvíle sa už o televízii nehovorí ako o Mediálke TV ale z hľadiska historického vývoja ju už označujeme ako Televíziu Mediálka.

Televízia Mediálka od roku 2012 do roku 2020[upraviť | upraviť zdroj]

Spravodajstvo TV Mediálka[upraviť | upraviť zdroj]

Spravodajské príspevky, reportáže prevažne so študentského a univerzitného prostredia ako aj zaujímavosti z Prešova a okolia. V týchto časoch sa aj v rámci televízie vyformovali nové tváre, pričom medzi najznámejšie z nich patrí Veronika Bozdošová (TV Markíza), bývalá riaditeľka televízie.

Viac ako študent[upraviť | upraviť zdroj]

Relácia o študentoch a ich mimoškolských aktivitách.

Súčasné relácie TV Mediálka sa nachádzajú na Youtube kanále TVMedialka.

Televízia Mediálka a pandémia Covid-19 (2020 - 2021)[upraviť | upraviť zdroj]

Vysielanie televízie bolo nečakane prerušené v marci roku 2020 z dôvodu globálnej pandémie koronavírusu. Študenti v danom období nevykonávali prezenčnú formu výučby a tým pádom nemohli pripravovať pre potreby študentskej televízie nové žurnalistické príspevky. Vo februári roku 2021 odovzdal Peter Oborník vedenie televízie do rúk novej riaditeľky.

Riaditelia Mediálky TV & Televízie Mediálka[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Peter Dzurilla (2007-2011)
 2. Michal Urbán (2011-2012)
 3. Peter Oborník (2012- 2021)
  • programový riaditeľ Televízie Mediálka:
   1. 2012-2014 - Andrea Čajová
   2. 2014-2016 - Veronika Bozdošová
   3. 2016-súčasnosť - Lea Kútniková
 4. Eva Peknušiaková (2021 - súčasnosť)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]