Preskočiť na obsah

Medzinárodná matematická olympiáda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Medzinárodná matematická olympiáda (MMO) je každoročná matematická súťaž pre študentov stredných škôl. Je to najstaršia z medzinárodných predmetových olympiád. Prvá MMO sa konala v roku 1959 v Rumunsku, a odvtedy sa koná každoročne, s výnimkou roku 1980. Približne 90 krajín posiela tímy po 6 súťažiacich. Súťaž sa skladá zo 6 úloh po 7 bodov.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Prvá MMO sa konala v roku 1959 v Rumunsku. Pôvodne sa zúčastňovali iba európske krajiny Varšavskej zmluvy, neskôr sa zapojili aj ostatné krajiny. V roku 1980 bola MMO zrušená kvôli nepokojom v Mongolsku.

V bývalom Česko-Slovensku sa MMO konala trikrát: 4. ročník (1962) v Českých Budějoviciach, 13. ročník (1971) v Žiline, 25. ročník (1984) v Prahe.

Niektoré údaje o mieste a čase konania jednotlivých MMO sa môžu líšiť, pretože vedúci prichádzajú skôr ako študenti a sú ubytovaní na oddelenom mieste, a študenti niekedy nezostali v jednom meste počas celej MMO.

Najbližšie plánované MMO:

Súťažné úlohy[upraviť | upraviť zdroj]

Súťažné úlohy sú z rôznych oblastí matematiky, ako napríklad geometria, funkcionálne rovnice, teória čísel. Sú to veľmi náročné úlohy, aké sa nepreberajú na školách. Ich riešenie však nevyžaduje znalosť derivácií a integrálov (hoci aj také riešenia sa uznávajú), na základe princípu, že každý človek so základnými znalosťami matematiky by mal pochopiť zadanie, aj keď riešenie môže vyžadovať hlbšie vedomosti.

Úlohy môžu navrhovať zúčastnené krajiny okrem hostiteľskej. Hostiteľská krajina vyberie krátky zoznam vhodných úloh. Vedúci z jednotlivých krajín pricestujú pred začiatkom súťaže a tvoria porotu. Porota vyberie z krátkeho zoznamu 6 úloh. Členovia poroty sú oddelení od súťažiacich a prísne sledovaní, aby im nemohli prezradiť zadania.

Výber súťažiacich[upraviť | upraviť zdroj]

Súťažiaci musia mať menej ako 20 rokov a nesmú študovať na univerzite. Jeden súťažiaci sa môže zúčastniť na viacerých ročníkoch MMO. Výber účastníkov si každá krajina organizuje samostatne. V mnohých krajinách sú účastníci vyberaní pomocou súťaží s porovnateľnou náročnosťou; niekedy sú na účasť v MMO osobitne pripravovaní.

Na Slovensku sa účastníci MMO vyberajú na výberovom sústredení spomedzi úspešných riešiteľov celoštátneho kola matematickej olympiády v kategórii A (posledné dva ročníky SŠ).

Za Slovensko sa 6 súťažiacich zúčastňuje od roku 1993. Predtým to bolo 6 súťažiacich za celé Česko-Slovensko.

Priebeh súťaže[upraviť | upraviť zdroj]

Súťaž trvá dva dni. Počas každého dňa majú súťažiaci 4 1/2 hodiny na vyriešenie 3 príkladov. Kalkulačky sú zakázané.

Riešenia úloh ohodnotí porota bodmi, každú od 0 do 7. Minimálna hranica na získanie zlatej, striebornej, a bronzovej medaily sa potom stanoví tak, aby nejakú medailu dostala približne polovica účastníkov, a aby boli rozdelené v pomere 1:2:3. Je možné udeliť osobitnú cenu za mimoriadne elegantné riešenie problému. To sú oficiálne výsledky; neoficiálne sa ešte jednotlivci a krajiny zoraďujú podľa získaného počtu bodov.

Zaujímavé výsledky[upraviť | upraviť zdroj]

Čína je jediná krajina, z ktorej opakovane všetci účastníci získali zlato (spolu 8-krát v rokoch 1992, 1993, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006 [1]). Bulharsko je najmenšia krajina (podľa počtu obyvateľov), ktorá vyhrala MMO; bolo to v roku 2003 [2], a všetci ich účastníci mali vtedy zlaté medaily. USA je jediná krajina, ktorá získala na MMO plný počet bodov, v roku 1994 [3]. Maďarsko vyhralo MMO v roku 1975 [4] bez toho, že by jediný člen ich tímu získal zlatú medailu; v tom roku žiadnu zlatú medailu nezískala ani NDR na druhom mieste [5].

Reid Barton [6] (USA) je prvý účastník, ktorý štyrikrát získal zlatú medailu (1998, 1999, 2000, 2001); je to aj jediný človek, ktorý vyhral Medzinárodnú matematickú olympiádu aj Medzinárodnú informatickú olympiádu. Christian Reiher [7] (Nemecko) je jediný ďalší účastník, ktorý štyrikrát získal zlatú medailu; raz ešte získal bronzovú. Wolfgang Burmeister [8] (NDR), Martin Harterich [9] (NSR) a Iurie Boreico [10] (Moldavsko) sú okrem Reihera jediní ďalší účastníci, ktorí vyhrali na MMO päť medailí, z toho aspoň tri zlaté. Ciprian Manolescu [11] (Rumunsko) získal trikrát zlatú medailu za plný počet 42 bodov, pri každej svojej účasti na MMO (1995, 1996, 1997). Evgenia Malinnikova [12] (ZSSR) získala najviac bodov spomedzi dievčat; tri zlaté medaily: 41 bodov v roku 1989 a po 42 bodov v rokoch 1990 a 1991, čo je iba o 1 bod menej ako Manolescu. Terence Tao [13] (Austrália) získal postupne bronzovú, striebornú a zlatú medailu v rokoch 1986, 1987, 1988; zlatú medailu získal vo veku 13 rokov. Oleg Golberg [14] (Rusko/USA) je jediný účastník, ktorý vyhral zlaté medaily pre rôzne krajiny: pre Rusko v rokoch 2002 a 2003, pre USA v roku 2004.

Zaujímavé výsledky pre Slovensko[upraviť | upraviť zdroj]

MMO je výlučne súťažou jednotlivcov, napriek tomu sa každoročne zostavuje aj neoficiálne poradie zúčastnených krajín podľa absolútneho bodového zisku všetkých (max. šiestich) členov družstva. Slovensko vysiela na MMO samostatné družstvo od roku 1993. Dovtedy súťažiaci zo Slovenska boli súčasťou družstva Československa.[1] Slovensko sa najlepšie umiestnilo na 12. mieste v roku 1993 [15], hneď v prvý rok svojej samostatnosti. V rovnakom roku aj Česko [16] dosiahlo svoje najlepšie 10. miesto. V roku 1993 bolo zúčastnených 72 krajín. Česko-Slovensko bolo víťazom MMO v roku 1960 [17]. Boguš Sivak [18] získal štyri medaily: bronzovú (1965), dve strieborné (1966, 1967), a zlatú (1968).

Najviac medailí pre Slovensko[upraviť | upraviť zdroj]

Katarína Quittnerová (Gymnázium Bilíkova, Bratislava) [19] získala pre Slovensko štyri medaily: tri bronzové (1999, 2000, 2001) a jednu striebornú (2002). Tri medaily pre Slovensko získali František Simančík (Gymnázium Grösslingová, Bratislava) [20], Michal Burger (Gymnázium Grösslingová, Bratislava) [21] a Vladimír Marko [22]. Martin Niepel [23] získal tiež tri medaily, jednu pre Česko-Slovensko (1992) a dve pre Slovensko (1993, 1994). Plný počet 42 bodov a zlatú medailu získal Andrej Zlatoš [24] (1994).

Zlaté medaily pre Slovensko[2][upraviť | upraviť zdroj]

1988 Ondrej Šuch, Gymnázium Grösslingová, Bratislava

1993 Viliam Búr, Gymnázium Grösslingová, Bratislava

1994 Andrej Zlatoš, Gymnázium Grösslingová, Bratislava

2006 Ondrej Budáč, Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci[3]

2010 Martin Vodička, Gymnázium, Alejová 1, Košice[1]

2012 Martin Vodička, Gymnázium, Alejová 1, Košice

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Matematická olympiáda: MMO / IMO [online]. [Cit. 2022-09-05]. Dostupné online.
  2. International Mathematical Olympiad [online]. www.imo-official.org, [cit. 2022-09-05]. Dostupné online.
  3. Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec [online]. www.gbstlc.sk, [cit. 2022-09-05]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]