Medzinárodná obchodná komora

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Členské štáty ICC

Medzinárodná obchodná komora (skr. MOK; po anglicky International Chamber of Commerce - ICC; po francúzsky Chambre de Commerce Internationale – CCI) je celosvetová medzinárodná obchodná komora. Je to organizácia, ktorá presadzuje a podporuje celosvetový obchod. Slúži ako zástanca svetového obchodu v globálnej ekonomike so záujmom o ekonomický rast, vytváranie pracovných miest a prosperitu. Ako globálna obchodná organizácia tvorená členskými štátmi napomáha rozvoju obchodných záležitostí v medzinárodnom meradle. MOK má priamy prístup k národným vládam po celom svete prostredníctvom ich národných výborov.

Na dosiahnutie tohto cieľa MOK vyvinula širokú škálu aktivít. Medzinárodný arbitrážny súd MOK je najuznávanejší súd tohto druhu na celom svete. Jej pravidlá z oblasti obchodu sú vytvorené na princípe dobrovoľnosti a zahŕňajú najrôznejšie skúsenosti z oblasti bankovníctva, marketingu, protikorupčnej oblasti a environmentálneho manažmentu. Vďaka politike MOK a jej presadzovaniu sú národné vlády, Organizácia Spojených národov a ostatné globálne zoskupenia informované o stanoviskách k najvýznamnejším otázkam posledných dní.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Medzinárodná obchodná komora bola založená v roku 1919, aby slúžila obchodnému svetu na presadzovanie obchodu a investícií, otvorených trhov tovarov a služieb a voľnému pohybu kapitálu. Medzinárodný sekretariát organizácie bol založený v Paríži a Medzinárodný arbitrážny súd MOK vznikol v roku 1923.

Prvým predsedu MOK bol Étienne Clémentel. V decembri 2004 Svetová rada zvolila za predsedu MOK Jonga Sunga Pcharka, Marcus Wallenberg sa stal podpredsedom a Jean-Rene Fourtou čestným predsedom. V júni 2005 bol Guy Sebban zvolený Svetovou radou do funkcie medzinárodného tajomníka.

Na začiatku MOK reprezentovala súkromný sektor Belgicka, Anglicka, Francúzska, Talianska a Spojených štátov amerických. V súčasnosti reprezentuje svetové obchodné organizácie asi v 130 krajinách.

Svetová rada, Národné výbory a Medzinárodný sekretariát[upraviť | upraviť zdroj]

Svetová rada sa podobá valnému zhromaždeniu veľkej medzivládnej organizácie, s tým rozdielom, že účastníkmi sú vedúce obchodné osobnosti menované do tejto rady národnými výbormi. Väčšinou sa stretávajú dvakrát ročne. Rada volí predsedu a podpredsedu na dvojročné obdobie. Rada volí Výkonný výbor na odporúčanie predsedu.

Generálny tajomník je na čele Medzinárodného sekretariátu. Generálny tajomník spolupracuje s národnými výbormi na vypracúvaní pracovných programov MOK. Vymenúva ho Svetová rada. Medzinárodný sekretariát MOK sídli v Paríži a je zodpovedný za prevádzku MOK. Pripravuje pracovný program schválený Svetovou radou a zásobuje medzivládne organizácie s novinkami z oblasti obchodu.

Výkonný výbor je zodpovedný za implementáciu politiky MOK. Výkonný výbor má 15 až 30 členov, ktorými sú obchodní lídri a čestní členovia. Funkčné obdobie je trojročné. Na konci každého roka končí funkčné obdobie 1/3 členov. Predseda, jeho bezprostredný predchodca a podpredseda tvoria Predsedníctvo.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku International Chamber of Commerce na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).