Meliatske pásmo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Geológia Západných Karpát
Meliatske pásmo
Morfotektonické členenie
Tektonické jednotky
a rozhrania rôzneho rádu
Paleogeografické termíny
Portál vied o ZemiPortál vied o Zemi

Meliatske pásmo[1] alebo slanské pásmo[2] je štruktúrna zóna (Interných) Západných Karpát, ktorú budujú hlavne druhohorné jednotky meliatika, turnaika a silicika. Vznik pásma bol spojený so zánikom meliatského oceánu. Meliatikum predstavuje triasovo-jurský akrečný komplex. Turnaikum predstavuje komplex aktívneho okraja a silicikum zrejme pasívny okraj[3]. V menšej miere sa tu nachádza aj potektonická vrchnokriedová, paleogénna a neogénna sedimentárna pokrývka.

Geomorfologické vymedzenie[upraviť | upraviť zdroj]

Pásmo vystupuje na povrchu hlavne v pohoriach na juhovýchodnom Slovensku a severovýchodnom Maďarsku. Tvorí Slovenský a Aggtelecký kras a pohorie Rudabánya.

Regionálnogeologické členenie[upraviť | upraviť zdroj]

Z regionálno geologického hľadiska sa meliatske pásmo člení v pohoriach Rudabánya, Slovenskom a Aggteleckom krase nasledovne[2]:

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Plašienka, D., 1999: Tektochronológia a paleotektonický model jursko-kriedového vývoja centrálnych Západných Karpát. Veda, 125 s.
  2. a b Plašienka, D., 2006, Princípy regionalizácie geologickej stavby a ich aplikácia na oblasť Malých Karpát a Považského Inovca. in Kováč, M., Dubíková, K., Nové metódy a výsledky v geológii Západných Karpát. Zborník 2006, Univerzita Komenského, Bratislava, s. 51 – 56
  3. Plašienka, D., Grecula, P., Putiš, M., Kováč, M., Hovorka, D., 1997, Evolution and structure of the Western Carpathians: an overview. in Grecula, P., Hovorka, D., Putiš, M. (Eds.) Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca - Monograph, Košice, s. 1 – 24