Mestská hromadná doprava v Nitre

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Irisbus Crossway LE v Nitre
Solaris Urbino 12 a Karosa B732 špeciálne upravená pre potreby cyklobusu

Mestská hromadná doprava v Nitre je sieť mestskej hromadnej dopravy v meste Nitra a v jej blízkom okolí. Prevádzkuje ju spoločnosť Transdev Nitra s.r.o. na základe zmluvy s mestom Nitra na 28 normálnych denných linkách a jednej sezónnej linke (C35). Nočné linky spoločnosť neprevádzkuje. Mestská hromadná doprava pokrýva mestské časti Čermáň, Diely, Dolné Krškany, Dražovce, Horné Krškany, Chrenová, Janíkovce, Klokočina, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje, Staré Mesto a Zobor a okolité obce Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre.

Linky MHD[upraviť | upraviť zdroj]

Linky v bežnej premávke[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1 (Nemocnica zobor – Železničná stanica)
 • 2 (Kmeťová – Dolnohorská)
 • 4 (Kmeťová – Drážovce)
 • 6 (Edisonova – Gorazdová)
 • 7 (Považská – Kmeťová – Kalvária)
 • 8 (Luž. Vynárska – Cin. Mlynárce – Gorazdová)
 • 9 (Kmeťová – Nemocníca Zobor)
 • 10 (Kmeťová – Lanovka)
 • 11 (Párovské háje – Centrum, mlyny)
 • 12 (Gorazdova – Ivanka pri NR, Luk – Branč, žel.)
 • 13 (Kmeťová – Vinohrady Chrenová)
 • 14 (Gorazdova – Idea)
 • 15 (Gorazdova – SEC)
 • 16 (Gorazdova – Priemyselný park 1)
 • 17 (Kmeťová – Priemyselný park 1)
 • 18 (Kynek – Žel. st. Nitra)
 • 19 (Janíkovce – Žel. st. Nitra)
 • 21 (Lužianky, žel. st. – Žel. st. Nitra)
 • 22 (Idea – Partizánska)
 • 23 (Idea – Priemyselný park 1)
 • 24 (Kmeťová – Žel. st. Nitra)
 • 25 (Nemocnica Zobor – Špitálska)
 • 26 (Metodova – SEC)
 • 27 (Štitáre – Žel. st. Nitra)
 • 30 (Považská – Gorazdova)
 • 32 (Viničky – Gorazdova)
 • 33 (Viničky – Žel. st. Nitra)
 • 99 (Žel. st. Nitra – Štúrova)

Sezónne linky[upraviť | upraviť zdroj]

C35 (Kmeťová – Mestský park)

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Počiatky mestskej hromadnej dopravy siahajú do roku 1866, kedy bola V Nitre zriadená prvá verejná omnibusová linka. Premávala zo Starého mesta na železničnú stanicu. Trasa sa v roku 1878 predĺžila na Zobor. Omnibusy dojazdili roku 1925 následkom zriadenia prvých autobusových liniek, ktoré boli omnoho komfortnejšie. Prvá linka premávala medzi železničnou stanicou a Zoborom a druhá z Kalvárie do Pároviec, od roku 1927 začali nové linky premávať aj do obcí v blízkom okolí Nitry. V roku 1948 došlo k likvidácii súkromných dopravcov a vzniku Dopravných závodov mesta Nitry. Prvé roky existencie poznačil nedostatok nových autobusov a havarijný stav tých opotrebovaných. V roku 1950 dosiahol počet denne prepravených ľudí hranicu 5000 osôb na týchto piatich linkách:

V 50-tych rokoch sa začali stavať sídliská z čoho sa vytvorili nároky na prepravu. Cestujúci si museli vystačiť s autobusmi typu Škoda 706 RO a Škoda 706 RTO. Od roku 1968 premávali prvé kĺbové autobusy typu Karosa ŠM 16,5 a od 1974 sa začala éra Ikarusov 280 z Maďarska. Do roku 1976 platila v Nitre trojpásmová tarifa:

V rokoch 1987 – 1990 prebiehali prípravné práce na výstavbu trolejbusových tratí. Po revolučných rokoch sa však príprava zastavila ako z finančných, tak aj stavebných dôvodov. Zbúraných by muselo byť veľa rodinných domov na Novozámockej ul. a na križovatke ulíc Štúrova, Štefánikova a Andreja Hlinku sa mali vybudovať podchody. Výstavba mala prebiehať v dvoch etapách:

Prelomový bol rok 2002, kedy sa zmenil systém tarifného vybavenia. Zaviedli sa čipové karty, zrušili sa predplatné cestovné lístky a automaty na zastávkach. Predaj lístkov je možný už len u vodiča. V druhej polovici roku sa taktiež zakúpil aj prvý nízkopodlažný autobus určený pre linku 28 prednostne pre telesne postihnutých. Ďalšie dva roky pribudlo taktiež 9 nových autobusov značiek Mercedes-Benz a SOR.

Transformáciou prešiel aj dopravný podnik ako taký.

Pokroky v MHD od roku 2007[upraviť | upraviť zdroj]

 • Deň bez áut – V rokoch 20072012 sa mesto Nitra každoročne zapájalo do Európskeho týždňa mobility, ktorý vrcholí vždy 22. septembra Dňom bez áut. Pre cestujúcich a širokú verejnosť to znamenalo celodennú bezplatnú neobmedzenú prepravu prostriedkami MHD a od roku 2011 aj atrakcie ako jazdu historickými vozidlami.
 • Buspruh – Od októbra 2008Nitra ako jedna z mála miest na Slovensku samostatný jazdný pruh pre autobusy. Nachádza sa na Hviezdoslavovej triede medzi zastávkami Mikovíniho a Poliklinika Klokočina a slúži na urýchlenie verejnej dopravy v čase dopravnej špičky.
 • Garancia bezbariérovosti spojov – Od roku 2022 je každý spoj bezbariérový.
 • Akustické hlásenie zastávok – Od 16. decembra 2009 sú vo všetkých vozidlách MHD inštalované hlásiče, ktoré plne spolupracujú s palubnými počítačmi a vnútornými elektronickými transparentmi. Zároveň slúžia vodičovi na informovanie cestujúcich o ďalších okolnostiach týkajúcich sa prepravy. Za normálnych okolností sa v autobusoch ozývajú "XXX" a "Nasledujúca zastávka: XXX".
 • Zrušenie niektorých platieb – Preprava batožiny, kočíka či psa je už bezplatná. Po novom je zadarmo aj prestup do 40 minút pri použití čipovej karty.
 • Sprehľadnenie siete zastávok – Na prelome rokov 2009/2010 sa uskutočnila výrazná reforma MHD. Súvisela so spustením akustického hlásenia zastávok a najčastejšie išlo o aktualizovanie názvov zastávok pochádzajúcich od zaniknutých organizácií či iných zrušených objektov alebo o zlučovanie názvov jednotlivých zastávok v dopravných uzloch.
 • Cyklobus – Od roku 2011 premáva v období jar-jeseň cyklobus označený ako linka C35, ktorý spája najväčšie sídlisko Klokočina a Staré mesto s lokalitami ktoré vyhľadávajú cyklisti príp. korčuliari (park Sihoť, a MČ Dražovce). Na tejto linke premáva Sor nb 12 s držiakom na bicykle.
 • Optimalizácia výkonov – V priebehu apríla 2012 boli do v MHD vykonané podstatné zmeny na zvýšenie kvality cestovania a zároveň zníženie nákladov na prevádzku. V bežnom živote sa to odzrkadlilo vo zvýšení cestovnom a úprave grafikonov (zrušenie 3 liniek a zavedenie 1).
 • Zavedenie špeciálnej linky 35 – V Nitre začal od 18.6.2012 premávať bezbariérový dvojopodlažný autobus slovenskej výroby Troliga Sirius na špeciálnej letnej linke 35 premávajúcej medzi železničnou stanicou, starým mestom, Chrenovou a mestským parkom. Tento jazdil dve letné sezóny.
 • Zastavovanie na znamenie – Od 16. februára 2013 sa v celej sieti MHD zaviedlo zastavovanie na všetkých zastávok na znamenie.
 • Sprehľadnenie sezónnej dopravy – V roku 2013 sa sezónna doprava rozdelila na linky 35 a C35. Linka 35 premávala pondelok-piatok a jej trasa bola od železničnej stanice cez centrum a Chrenovú do mestského parku. Od roku 2022 linka C35 premenovala na 35 a pôvodná linka 35 bola zrušená ,terajšia linka 35 premáva len cez leto a výkend Klokočina-Centrum-Chrenová-Park a späť.
 • Elektronické tabule – K 25. júnu 2013 majú všetky autobusy prevádzkované v nitrianskej MHD elektronické tabule.
 • Infolinka – Od júna 2015 je cestujúcim k dispozícii zákaznícka infolinka. Jej prevádzka je každý deň 8:00 – 20:00 a poskytuje informácie o celej MHD, prímestskej autobusovej doprave a diaľkovej doprave, ktorú vykonáva doprava ARRIVA NITRA a.s.
 • Sprehľadnenie a rozšírenie tarify - K 1. júlu 2016 sa zaviedli SMS lístky a od roku 2022 sa dajú lístky kúpiť prostredníctvom aplikácie BUS Nitra, všetky cestovné lístky kupované u vodiča sa stali prestupnými a zjednotila sa výška poskytovaných zliav na 40% a 80%.

Tarifné podmienky[upraviť | upraviť zdroj]

Sú šesť možnosti, ako zaplatiť cestovné poplatky – kúpou jednorazového cestovného lístka u vodiča, kúpou jednorazového cestovného lístka cez mobilnú aplikáciu, označenie si čipovej karty k snímaču, označenie si platobnej karty k snímaču, kúpou predplatného cestovného lístka (u vodiča pri krátkodobých predplatných cestovných lístkov alebo na obchodných miestach pri dlhodobých predplatných cestovných lístkov) alebo kúpou SMS lístka. Tarifné podmienky sú v celej mestskej doprave rovnaké.

Vozidlový park[upraviť | upraviť zdroj]

Dopravca vlastní 6 rôznych druhov autobusov, ktorých je spolu 82. Stav vozového parku k 1.1.2022:

Externé zdroje a odkazy[upraviť | upraviť zdroj]