Preskočiť na obsah

Milícia (1944 – 1945)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Milícia bol druh ozbrojených bezpečnostných orgánov revolučných národných výborov (RNV), ktoré vznikali na povstaleckom území počas Slovenského národného povstania (SNP) a neskôr na oslobodzovanom území Slovenska (i na zvyšku územia ČSR), ktoré sa dostávalo pod kontrolu RNV. Pôsobili pod rôznymi názvami (Ľudová milícia[1], Národná milícia[2], Národná stráž[2][1], Občianska milícia[2], v Česku revolučná garda[3]).

Milície boli zakladané na dobrovoľníckej báze po dohode s miestnymi veliteľmi Červenej armády a na základe smerníc Slovenskej národnej rady (SNR). Na mnohých miestach išlo o jediné bezpečnostné zložky, ktoré mali RNV k dispozícii.[4] Príslušníci milícií vykonávali strážnu službu, obsadzovali dôležité objekty, kontrolovali osoby, vykonávali bezpečnostné opatrenia, vyvíjali polopartizánsku a polovojenskú činnosť,[5] no dochádzalo aj k stretom medzi milíciami a partizánmi (viď udalosti v Divine v máji 1945). Neboli uniformovaní, službu vykonávali v civilnom odeve, označení červenou páskou alebo trikolórou.[3] Povereníctvo SNR pre veci vnútorné na bezpečnostnú službu zároveň útvary a príslušníkov Veliteľstva československého četníctva na Slovensku), ktoré obdobne ako milície plnili nielen bezpečnostné, ale aj bojové úlohy.[2]

Po skončení druhej svetovej vojny, keď sa situácia normalizovala, boli postupne rozpustené a nahradené Národnou bezpečnosťou (pozri Zbor národnej bezpečnosti),[5] ktorá vznikla 23. februára 1945 na základe nariadenia Predsedníctva SNR.[4] Obežník Povereníctva vnútra SNR zo 6. augusta 1945 prikázal rozpustiť milície všade tam, kde ešte zostali v činnosti. Proces ich rozpúšťania trval až do konca roka 1945.[3]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Stredné Slovensko : vlastivedný zborník Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Banská Bystrica: Osveta, 1990, str. 92, ISBN 80-217-0172-2 
  2. a b c d Pešek, Jan (1996), „Formovanie bezpečnostného aparátu na Slovensku v priebehu roku 1945“, Česko-slovenská historická ročenka, Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, str. 139, ISBN 80-210-1474-1 
  3. a b c „Milície“, Slovenská terminologická databáza, [Bratislava]: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2019 (vyd. 2016-07-12) 
  4. a b Jablonický, J.[ozef]; Kropilák, M.[iroslav] (1970), „milície“, Slovník Slovenského národného povstania (2. vyd.), Bratislava: Nakladateľstvo Epocha, str. 170 
  5. a b Plevza, Viliam, ed. (1984), „milície“, Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 5. zväzok, Encyklopédia odboja a SNP (1. vyd.), Bratislava: Nakladateľstvo Pravda, str. 38-39