Preskočiť na obsah

Milan Hutta

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
O pedagógovi, otcovi Milana Huttu pozri Milan Hutta (1928).
Milan Hutta
slovenský chemik
Narodenie18. júl 1955
Skalica, Česko-Slovensko (dnes Slovensko)
Úmrtie20. február 2021 (65 rokov)
Alma materPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. RNDr. Milan Hutta, CSc. (* 18. júl 1955, Skalica – † 20. február 2021, Bratislava)[1] bol slovenský analytický chemik, od roku 1997 vedúcim katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a predsedom vedeckej a organizačnej rady 24. medzinárodného sympózia separačných metód (24th International Symposium on Separation Sciences – ISSS 2018 – 2021).[2]

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Milan Hutta bol synom slovenského pedagóga Ing. Milana Huttu a jeho manželky Emílie Huttovej. Stredoškolské vzdelanie ukončil v rokoch 1970 – 1973 na prírodovednej vetve SVŠ na Tomášikovej ulici v Bratislave. V rokoch 1973 – 1978 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave odbor Analytická chémia a jeho diplomová práca, pod vedením RNDr. Dušana Kanianskeho, mala názov: „Izotachoforéza-Optimalizácia separácie aniónov s využitím rozpustných polymérov“. Štúdium ukončil s vyznamenaním, v roku 1979 absolvoval rigoróznu skúšku. Medzi rokmi 1982 – 1991 bol zaradený vo vedeckej príprave ako ašpirant školiaceho pracoviska. V roku 1992 predkladá kandidátsku dizertačnú prácu: „Off-line kombinácia kvapalinovochromatografických techník a kapilárnej izotachoforézy pri analýze ionogénnych látok v mnohozložkových zmesiach“. V roku 1997 habilitácia na docenta na Prif UK habilitačnou prácou: „Kvapalinová chromatografia a jej kombinácia s kapilárnou izotachoforézou v environmentálnej analýze“ a habilitačnou prednáškou: „Základné aspekty kombinácie kvapalinová chromatografia-kapilárna elektroforéza“. V roku 2012 prebieha jeho inauguračná prednáška s názvom: „Teoretické a praktické aspekty separácie humínových látok kombinovanými metódami kvapalinovej chromatografie“. V roku 2013 bol vymenovaný prezidentom SR za vysokoškolského profesora v odbore analytická chémia[3] a od toho istého roku bol garantom pre magisterské a doktorandské štúdium ako aj habilitačné a inauguračné konanie z analytickej chémie.[4]

Vedecké zameranie[upraviť | upraviť zdroj]

Kvapalinová chromatografia. FIA, úprava vzoriek

Členstvo v spoločnostiach[upraviť | upraviť zdroj]

 • Slovenská chemická spoločnosť[5]
 • IHSS (international humic substances society)[6]

Publikačná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

 • AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
 • ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
 • ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (40)
 • ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)
 • ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2)
 • ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1)
 • AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
 • AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3)
 • AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (20)
 • AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (1)
 • AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy (1)
 • BCI Skriptá a učebné texty (4)

Odborné stáže v zahraničí[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1984 – Viedeň, Institut für Analytische Chemie, Wien Universität – u profesora J.F.K. Hubera.
 • 1996 – Liège, Institut of Pharmacy, University of Liége – u profesora J. Crommena.
 • 2000 – New Orleans, PITTCON 2000, pozvanie Americkej chemickej spoločnosti, LC-MS
 • 1999 – 2009 – opakované účasti v rámci projektu CEEPUS H-076 (partner projektu za SR D. Kaniansky) a CEEPUS PL-0130 (partner projektu za SR M. Hutta) krátkodobých prednáškových pobytov v rámci letných škôl na Univerzite Pécs a Eötvös Loránd Univerzite Budapešť, Univerzite vo Veszpréme, Varšavskej Univerzite, Univerzite Mikuláša Kopernika v Toruni, Letnej škole separačných metód v Bialystoku, Karlovej univerzite v Prahe, Univerzite v Pardubiciach, Karl-Franzens Univerzite a Technickej univerzite v Grazi, Univerzite Las Palmas de Gran Canaria.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. † prof. RNDr. Milan Hutta, CSc. [online]. analytika.sk, 2021-02-21, [cit. 2021-03-02]. Dostupné online.
 2. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2019-07-24]. Dostupné online. Archivované 2019-07-24 z originálu.
 3. https://archiv.prezident.sk/gasparovic/index65fd.html?vymenovanie-vysokoskolskych-profesorov
 4. "Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky." Oxford Encyclopedia Ltd, 2015. ISBN 978-0-9931249-3-8
 5. http://www.schems.sk/
 6. https://humic-substances.org/