Milan Mišík

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Milan Mišík
Milan Mišík
slovenský geológ a vysokoškolský pedagóg

Narodenie 3. november 1928
Skalica
Úmrtie 7. máj 2011 (82 rokov)
Bratislava

Milan Mišík (* 3. november 1928, Skalica – † 7. máj 2011, Bratislava) bol slovenský geológ a vysokoškolský profesor. Vynikal predovšetkým ako odborník v mikrofaciálnej analýze, stratigrafii, sedimentológii, petrografii sedimentárnych hornín ale aj paleogeografii, všeobecnej, štruktúrnej a tektonickej geológii. Najväčšie uznanie získali jeho práce zaoberajúce sa karbonátovými horninami a exotickými zlepencami.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Narodil sa v učiteľskej rodine v Skalici 3. novembra 1928[1]. Maturitu získal na gymnáziu v Bratislave roku 1947. Vysokoškolské štúdium učiteľstva geológie a zemepisu ukončil v roku 1951 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde začal aj pracovať. Pôsobil na Katedre geológie a paleontológie, v rokoch 1951 – 1960 ako asistent a odborný asistent u profesora Andrusova, neskôr medzi rokmi 1960 a 1970 ako docent. Súčasne v rokoch 1963 – 1965 vyučoval na univerzite v Havane. V rokoch 19661970 pôsobil ako vedúci katedry geológie a paleontológie[2], prednášal regionálnu geológiu Západných Karpát, petrografiu sedimentárnych hornín, geotektoniku a historickú a stratigrafickú geológiu[3]. V roku 1970 získal titul DrSc. a bol menovaný za univerzitného profesora. V rokoch 1981 – 1983 prednášal na alžírskej univerzite v Constantine. Zaslúžil sa o rozvoj Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a rozvoj metodiky vyučovania, podieľal sa na výchove desiatok odborníkov a vedeckých pracovníkov[4]. Vedeckej činnosti sa venoval do vysokého veku. Poslednú monografiu publikoval vo veku 81 rokov. Zomrel 7. mája 2011 v Bratislave. Jeho pohreb sa konal 11. mája v popoludňajších hodinách v Bratislavskom krematóriu.

Vedecká činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Svoj vedecký výskum sústredil na mikrofaciálny a stratigrafický výskum mezozoika Západných Karpát, sedimentárnu petrografiu karbonátických hornín a peloegeografický výskum. Publikoval viac ako 130 odborných prác a článkov, 34 popularizačných článkov. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí monografia Mikrofácie mezozoika a terciéru vápencov západných Karpát (v anglickom aj slovenskom jazyku), ktorá sa stretla s pozitívnym medzinárodným ohlasom a položila základy modernej mikrofaciálnej analýzy na Slovensku[5]. Je autorom príručky Geologické exkurzie po Slovensku, bol editorom učebnice Stratigrafická a historická geológia (1985). Autorom textu o geológii Slovenska v anglickej encyklopédii Encyclopedia of European and Asian regional geology (1997). V rokoch 2003 až 2009 sa spolu s D. Rehákovou venoval publikácii monografií o karbonátických horninách Západných Karpát. Bol tiež autorom populárne náučnej knihy Štafeta vedy (1990), približujúcu vedecký výskum a vedcov širšej verejnosti. Autorsky sa podieľal na príprave niektorých geologických hesiel Encyklopédie Beliany.

Počas svojej vedeckej činnosti viedol početné domáce vedecké projekty VEGA a KEGA. Spolupracoval tiež pri riešení zahraničných vedeckých projektov IGCP UNESCO.

Významné práce[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi najvýznamnejšie práce Milana Mišíka patria tieto monografie, učebnice resp. popularizačné diela[6]:

 • Microfacies of the Mesozoic and Tertiary limestones of the West Carpathians. (1966)
 • Geológia československých Karpát. In Československá vlastiveda. Díl I (v spolupráci s Fusánom a Gorekom, 1968)
 • Geologické exkurzie po Slovensku. (1976)
 • Stratigrafická a historická geológia. (spolu s Chlupáčom a Cichom, 1985)
 • Exotic conglomerates in flysch sequences: Examples from the West Carpathians. In: M. Rakús, J. Dercourt, A. R. M. Nairn (Editori): Evolution of the Northern margin of Tethys. (spolu s Marschalkom, 1988)
 • Štafeta vedy. (1990)
 • Slovakia. In: E. M. Moores and R. W. Fairbridge (Editori): Encyclopedia of European and Asian regional geology. (1997)
 • Psefitické horniny (štrky, brekcie, zlepence) Západných Karpát. (spolu s Rehákovou, 2004)
 • Dolomity, dolomitizácia a dedolomitizácia v horninách Západných Karpát. (spolu s Rehákovou, 2007)
 • Vápence Slovenska – I. časť (biohermné, krinoidové, sladkovodné, ooidové a onkoidové vápence). (spolu s Rehákovou, 2009)

Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

Bol ocenený Zlatou medailou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Zlatou medailou SAV za prírodné vedy, medailou Dionýza Štúra, medailou J. Slávika a medailou D. Andrusova.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Sitár, V., 1990: K šesťdesiatinám prof. RNDr. Milana Mišíka, DrSc. in Sýkora, M., Jablonský, J., Samuel, O., (Editori): 50 rokov výuky geológie a paleontológie na Slovensku. Sedimentologické problémy Západných Karpát. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 120 s.
 2. Háber, M., 1999: The scientific sections of Conference was devoted to important birthdays... International Geological Conference "Carpathian Geology 2000", Smolenice, October 11st - 14th 1999 Geologica Carpathica Special Issues, Vol. 50, October 1999, s. 6
 3. HUDECOVÁ, M. Osobnosti geológie: Milan Mišík [online]. infovek.sk, [cit. 2008-12-22]. Dostupné online.
 4. Veľký, J. a kolektív, 1979: Encyklopédia Slovenska, III. zväzok: K – M. Veda, Bratislava, s. 596
 5. Reichwalder, P., 1998, Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. - sedemdesiatročný. Mineralia Slovaca, 6, 30 Geo vestník s. 15 – 17
 6. Plašienka, D., Reháková, D. 2009: K životnému jubileu profesora M. Mišíka. in Németh, Z. (Editor) 7. predvianočný seminár SGS. Mineralia Slovaca, Goevestník, s. 228 – 230

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]