Milosť (náboženstvo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Milosť je ústredný pojem kresťanskej teológie. Je to dobrovoľný prejav Božej lásky k človeku v podobe nezaslúženej priazne (napr. odpustenia hriechov) alebo pomoci. Podľa Nového zákona (hlavne Listu Rimanom) je možné získať ju len skrze vieru.

Predchádzajúca milosť je kľúčový pojem teológie Johna Wesleyho.

Neodolateľná milosť je jeden zo základných piatich bodov učenia kalvinizmu.