Modrovský potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Modrovský potok je potok na dolnom Považí, v juhovýchodnej časti okresu Nové Mesto nad Váhom. Je to ľavostranný prítok Váhu, meria 8,9 km a je tokom 3. rádu. Na hornom toku preteká Priečnou dolinou.

Prameň: v Považskom Inovci na juhozápadnom úpätí Bezovca (742,8 m n. m.), v lokalite Košariská, v nadmorskej výške cca 390 m n. m.

Smer toku: na hornom toku na juhojuhozápad, potom na krátkom úseku na západ, ďalej pokračuje na severozápad a napokon na dolnom toku tečie k ústiu na západ

Geomorfologické celky: 1.Považský Inovec, podcelky Nízky Inovec a Inovecké predhorie, 2.Podunajská pahorkatina, časť Dolnovážska niva

Prítoky: zľava prítok z obce Stará Lehota a spod Kalíšť, sprava nemá významnejšie prítoky

Ústie: do Váhu západne od obce Modrovka v nadmorskej výške okolo 167 m n. m.

Obce: Stará Lehota, Modrová a Modrovka