Molárny objem

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Molárny objem (staršie: molový objem, ešte staršie mólový objem) je veličina na meranie objemu používaná najmä v chémii. Udáva, aký objem zaujme presne stanovený počet častíc látky - jeden mól. Základnou SI jednotkou je m3.mol-1 (meter kubický na mól), ale používajú sa aj odvodené jednotky: dm3.mol-1 (decimeter kubický na mól), alebo l.mol-1 (liter na mól).

Molárny objem ideálneho plynu[upraviť | upraviť zdroj]

Pre ideálny plyn je štandardný molárny objem pri štandardných podmienkach (tlak 101 325 Pa a teplota 273.15 K). 0.022414 m3.mol-1 alebo 22.414 l.mol-1. Táto hodnota priamo súvisí s univerzálnou plynovou konštantou R podľa stavovej rovnice.