Morulovce

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Morulovce

Dicyema macrocephalum
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Mesozoa
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Morulovce (iné názvy: mesozoá, mezozoá[1]; lat. Mesozoa) sú taxón (hodnotený napr. ako kmeň) prvoústovcov (Protostomia). V minulosti bol mylne považovaný za bazálny taxón mnohobunkových živočíchov (Metazoa) alebo dvostranovcov (Bilateralia).

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Sú to endoparazity morských živočíchov s nanajvýš jednoduchou stavbou tela. Na povrchu sú obalové bunky, vnútri sa nachádzajú tzv. osové bunky, ktoré slúžia na rozmnožovanie.[2]

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

Zaradenie v systéme[upraviť | upraviť zdroj]

Morulovce jednoznačne patria do prvoústovcov (presnejšie: špirálovcov v dnes najbežnejšom ponímaní tohto slova), ale ich presné umiestnenie v rámci systému prvoústovcov je sporné. Občasné názory, že taxón treba rozdeliť na dva úplne samostatné a nepríbuzné taxóny (sépiovicovky a plazmódiovce) sa v roku 2022 ukázali ako pravdepodobne nesprávne.[3]

Na konci 20. a začiatku 21. storočia sa morulovce zaraďovali mimo prvoústovcov, a to najprv ako veľmi primitívne mnohobunkové živočíchy (napr. v postavení oddelenia a/alebo kmeňa) a neskôr ako primitívne (parazitizmom extrémne zjednodušené) dvojstranovce (napr. v postavení infraoddelenia či vývojovej vetvy). V. Franc 2005 uvádzal, že "doteraz nie je jasné, či je jednoduchosť ich [teda morulovcov] primárnym znakom (najmä Rhombozoa by v tom prípade boli veľmi blízke prvokom.), alebo je výsledkom extrémnej parazitárnej regresie".[2]

Vnútorná systematika[upraviť | upraviť zdroj]

morulovce (Mesozoa):[2][3]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. MASÁR, I: Niektoré dynamické črty zoologickej a botanickej no­menklatúry. In: Kultúra slova 1985, č. 9, str. 289-294 [1] S. 294
  2. a b c PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
  3. a b Drábková, Marie et al. (2022). Different phylogenomic methods support monophyly of enigmatic ‘Mesozoa’ (Dicyemida + Orthonectida, Lophotrochozoa). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 289. 10.1098/rspb.2022.0683. [2]