Preskočiť na obsah

Mul (potomok kobyly)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Mul

Mul alebo mulica (ostatné názvy pozri nižšie) je kríženec samca somára a samice koňa (čiže kobyly). Vyzerá, zjednodušene povedané, ako kôň s veľmi dlhými ušami. Hoci má tento kríženec v slovenčine viacero názvov, nižšie bude (ak nie je uvedené inak) označovaný ako mul.

Odlišný je kríženec samca koňa a samice somára (čiže somarice, oslice) - pozri mulica (potomok somarice).

Slovenské názvy

[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenské názvy tohto kríženca sú: mul (resp. historicky: múl [1])[2][3][4][5][6][7][8][9][10], mula[11][12][10] (resp. ľudovo muľa[13]), mulica[14][15][16][17][18][19][20]. Zastarano sa používali aj názvy mulec [21] a mulo (resp. muľo)[22].

Uvedená pestrosť názvov vyplýva okrem iného z toho, že v slovenských textoch dnes existujú dva základné spôsoby pomenúvania krížencov koňa a somára:

 • prvý spôsob: mul je kríženec kobyly a samca somára (teda predmet tohto článku), mulica je kríženec somarice a samca koňa;
 • druhý spôsob: mul je kríženec somarice a samca koňa, mulica je kríženec kobyly a samca somára.

Latinské názvy

[upraviť | upraviť zdroj]

Latinské (taxonomické a iné) názvy tohto taxónu sú:

 • súčasné: Equus caballus ♀ × Equus asinus ♂ (resp. ♀ Equus caballus × ♂ Equus asinus), Equus asinus ♂ × Equus caballus ♀ (resp. ♂ Equus asinus × ♀ Equus caballus)[23][24], Equus caballus × Equus asinus (p. p.)[25], Equus asinus × Equus caballus (p.p.)[26], Equus asinus × Equus caballus [v tomto konkrétnom názve poradie uvedených druhov vyjadruje: samec × samica][27];
 • staršie: Equus mulus[5][28][29], Equus asinus mulus[29], Equus asinus var. Mule [29], Equus hybridus (p.p.)[30], Equus asinus hybridus (p. p.)[31], Equus hybridus mulus[32], Asinus hybridus (ex asino et equa)[33], Asinus vulgaris Mulus[34], Mulus (resp. mulus, žen. rod mula)[29][33][35], Mulus (resp. mulus) (p. p.)[36], Hinnus (resp. hinnus) (p. p.) [36].

Poznámky:

-Skratka "p. p." znamená čiastočne (t.j. daný názov zahŕňa aj niečo iné, v našom prípade väčšinou krížence somarice a samca koňa).
-Rodové meno za značkou × sa alternatívne skrátene vždy môže vynechať, čiže napr. Equus asinus × Equus caballus sa môže písať v tvare Equus asinus x caballus.
-Namiesto vyššie uvedených výrazov Equus caballus a Equus asinus samozrejme môžu byť rozličné vedecké synonymá týchto názvov (uvedené napr. v článku kôň (podrod) a somár domáci). Takto napríklad dostaneme názvy Equus ferus caballus♀ × Equus africanus asinus♂ či Asinus asinus × Equus caballus.

Muly sú skoro vždy neplodné, pretože jednému z ich chromozómov chýba príslušný párový chromozóm. Muly majú totiž 63 chromozómov - 32 chromozómov majú od koňa (keďže kôň má 64 chromozómov), teda od matky, a 31 chromozómov majú od somára (keďže somár má 62 chromozómov), teda od otca, z čoho vyplýva, že 1 chromozóm (od matky) majú "navyše". [37]

Výnimočne sa objavujú spochybňované správy o plodných samiciach mulov, ale doteraz nebol potvrdený ani jediný prípad plodného samca. Aj napriek tomu sa vo väčšine krajín samce mulov kastrujú z dôvodu väčšej bezpečnosti práce s nimi[38].

Charakteristika

[upraviť | upraviť zdroj]

Veľkosťou väčšinou zodpovedajú svojej matke – kobyle, sfarbenie závisí od kombinácie génov oboch rodičov, mení sa teda od prípadu k prípadu[39]. Po somárovi dedí väčšinou hlas, mohutnejšiu hlavu, dlhé uši, štíhlejšie končatiny, malé úzke kopytá, krátku hrivu a chvost pri koreni porastený len krátkou srsťou. V realite ale nemožno rozlíšiť mula od mulice (t.j. kríženca somarice a samca koňa) podľa výzoru; presne sa to dá povedať iba vtedy, ak poznáme oboch rodičov. Pri hybridizácii nikdy nemožno zaručiť, ktorý rodič bude u daného potomka výzorovo prevažovať. Zastúpenie samcov a samíc je u mulov totožné s ostatnými cicavcami, populácia je teda vyvážená[40]. Zaťatosť [38] mula je podobne ako u somára daná jeho dobrým odhadom vlastných síl a možností a odmietnutím poslušnosti pri prekročení ich medzí[41]. Jeho inteligencia, schopnosť dedukcie a individualizmus sa, rovnako ako u somárov, často mylne zamieňa s tvrdohlavosťou či neposlušnosťou. Cení sa jeho nenáročnosť na potravu, vytrvalosť a dobráckosť, isté kráčanie v krkolomnom teréne, neľakavosť, ako aj jeho sila a odvážnosť, ktorú zdedil po matke[39]. Vďaka lepším konštitučným vlastnostiam sa na rozdiel od mulice uplatňuje ako jazdecké zviera[42] a keďže unesie náklad až 150 kg ťažký, je veľmi výhodný na nosenie bremien na chrbte v horách a na ťažko schodných chodníkoch[43].

Chov mulov prebiehal už v staroveku, v roku 580 pred Kr. sa napríklad na olympijských hrách konali preteky na muloch[39]. Pre ich pokojnosť a vytrvalosť sa v antickom Ríme na ťah pohrebných vozov používali len muly, čo malo starú tradíciu – pohrebný voz Alexandra Macedónskeho ťahalo z Babylonu až do Alexandrie viac ako 60 mulov. Ľahšie muly sa dobre uplatňovali ako jazdecké zvieratá v rímskej pošte a rímska armáda ich využívala na ťah aj na nosenie bremien na chrbte[44]. Využívali ich aj na bojiskách 1. svetovej vojny[38].

 1. mul. In: Historický slovník slovenského jazyka
 2. mul. In: Krátky slovník slovenského jazyka 2020, S. 350
 3. mul. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 4. mul. In: Malá slovenská encyklopédia. Bratislava: Veda. 1993. S. 463
 5. a b Nemecko-slovenský pôdohospodársky slovník 1971, S. 331
 6. HENSEL, K. et al. Zásady tvorenia slovenského menoslovia živočíchov. In: Kultúra slova č. 10 1987 S. 345 a nasl. [1] S. 351
 7. ZOOLOGICKÉ ÚDAJE V RUKOPISE GUSTÁVA M. REUSSA O REVÚCEJ Z ROKOV 1853 A 1854. In: Folia faunistica Slovaca 22 (2017) 41–56 S. 45 [2] (Pozn.: Latinské názvy uvedené v poznámke pod čiarou sú uvedené nesprávne, správne majú byť vzájomne prehodené.)
 8. mul. In: IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ M. et al. Slovník cudzích slov A/Z. Bratislava: SPN. 1979. S. 593
 9. mul. In: Česko-slovenský slovník. Bratislava: Veda. 1979. S. 223
 10. a b mul. In: Slovník cudzích slov (akademický)
 11. PAULIČKA, I. et al. Všeobecný encyklopedický slovník M-R. 2002. S. 255
 12. mula. In: Veľký slovensko-ruský slovník II. Bratislava: SAV. 1982. S. 265
 13. muľa. In: Slovník slovenských nárečí (Poznámka: V tomto slovníku uvedené ako názov pre kríženca somarice a koňa.)
 14. koňovité. In: Pyramída č. 65 S. 2072
 15. Svet živočíšnej ríše. Martin: Osveta. 1984. S. 296
 16. STANĚK, V. J. Veľký obrazový atlas zvierat. 1965. S. 536 (terminológia: O. Ferianc)
 17. rod. In: Historický slovník slovenského jazyka (Citát: mulica gest howado od kobili a osla splodene, gest pak obogj rodu samec a samica)
 18. KONUŠ, Joseph James. Practical Slovak Grammar (With an Extensive English-Slovak and Slovak-English Vocabulary). [s.l.] : The author, 1939. 309 s. S. 40.
 19. mulica. In: Veľký slovensko-ruský slovník II. Bratislava: SAV. 1982. S. 265
 20. mul, mula, mulica. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. (814-815) (Poznámka: Definície výrazov mul a mulica boli v starších vydaniach tohto slovníka uvedené opačne než v tomto vydaní – porov. Ivanová-Šalingová et al.: Slovník cudzích slov A/Z. 1979)
 21. mul. In: Historický slovník slovenského jazyka
 22. mezek, mul, mulo. In: PALKOVIČ, J. Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch: mit Beyfügung der den Slowaken und Mähren eigenen Ausdrücke und Redensarten. 1. Band 1820, stĺpec 889, 963
 23. ISO/TS 20224-7:2020 Molecular biomarker analysis — Detection of animal-derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR — Part 7: Donkey DNA detection method https://www.iso.org/standard/75480.html
 24. Pierre-Marie Bourlon. SVT - Seconde. [s.l.] : Editions Ellipses, 2021. 304 s. Dostupné online. ISBN 978-2-340-06265-8.
 25. POTTS, Daniel T.. Nomadism in Iran (From Antiquity to the Modern Era). [s.l.] : Oxford University Press, 2014. 558 s. ISBN 978-0-19-933079-9. S. 53.
 26. Department of Fish and Wildlife - Chapter 635 -Division 57 - DEFINITION OF WILD BIRDS AND WILD MAMMALS- 635-057-0000 Definition of “Wild Birds” and “Wild Mammals” [3]
 27. Schoch CL, et al. NCBI Taxonomy: a comprehensive update on curation, resources and tools. Database (Oxford). 2020: baaa062. PubMed: 32761142 PMC: PMC7408187. [4]
 28. Maultier. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 13. Leipzig 1908, S. 458
 29. a b c d BINGLEY, William. Memoirs of British Quadrupeds, (Illustrative Principally of Their Habits of Life, Instincts, Sagacity, and Uses to Mankind. Arranged According to the System of Linnaeus). [s.l.] : Darton and Harvey, 1809. 529 s. Dostupné online. S. 68.
 30. DEBY, Julien. Histoire naturelle de la Belgique. Mamifères. [s.l.] : Jamar, 1848. 414 s. S. 51.
 31. VELASCO, A. L. Geografia y estadistica de la Republica Mexicana, tomo XIII. 1893. S. 60 [5]
 32. KLETT, Richard; HOLTHOF, Ludwig. Unsere Haustiere (Eine volkstümliche Darstellung der Zucht und Pflege der Haustiere, ihrer Krankheiten sowie ihres mannigfachen Nutzens für den Menschen). [s.l.] : Deutsch Verlags-Anstalt, 1910. 399 s. S. 214.
 33. a b NEMNICH, Philipp Andreas. ALLGEMEINES POLYGLOTTEN-LEXICON DER NATURGESCHICHTE. (CAP-FUS. Zweyte Lieferung). [s.l.] : Müller, 1793. Dostupné online. S. 1505-1506.
 34. Brehms Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs, Dritter Band, Erste Abtheilung: Säugethiere, Zweiter Band: Raubthiere, Kerfjäger, Nager, Zahnarme, Beutel- und Gabelthiere. Leipzig: Verlag des Bibliographischen Instituts, 1883., S. 44.
 35. DUMESNIL, Jean Baptiste Gardin. Latin Synonyms with Their Different Significations and Examples Taken from the Best Latin Authors. [s.l.] : R. Taylor and Company, 1809. 675 s. Dostupné online. S. 458.
 36. a b Mulus. In: Lemery, Nicholas: Vollständiges Materialien-Lexicon. Leipzig, 1721., Sp. 748-749
 37. Leitfaden zur Haltung von Maultieren und Mauleseln [6][nefunkčný odkaz]
 38. a b c CARAS, Roger A. Zvířata, která změnila člověka. Praha: Rybka Publishers, 1999. ISBN 80-86182-25-8. Kapitola Mula, s. 159–160.
 39. a b c BREHM, Alfred. Brehmův život zvířat. Díl IV. Ssavci, svazek III. Praha: Josef Hokr, [1938–1941?]. Kapitola Mul. Mezek, s. 643–649.
 40. Ottův slovník naučný. Díl 17., Median-Navarrete. Praha: J. Otto, 1901. Heslo Mezek, s. 236.
 41. HANZÁK, Jan, a kol. Světem zvířat. 2., opravené a rozšířené vyd. Díl III–Domácí zvířata. Praha: Albatros, 1977. Kapitola Kříženci osla s koněm, s. 91.
 42. Encyklopedie Diderot: Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 3, m/r. Praha: Diderot, 1997. ISBN 80-85841-35-5. Heslo mula, s. 209.
 43. HANZÁK, Jan; VESELOVSKÝ, Zdeněk. Světem zvířat. 3. vyd. Díl I–Savci. Praha: Albatros, 1975. Kapitola čeleď koňovití, s. 403.
 44. HANZÁK, Jan, a kol. Světem zvířat. 2., opravené a rozšířené vyd. Díl III–Domácí zvířata. Praha: Albatros, 1977. Kapitola Kříženci osla s koněm, s. 88–89.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku mula na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené). - týka sa len sekcie Charakteristika