Munícia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Munícia sú všetky bojové prostriedky, ktoré využívajú vlastnosti výbušnín a pyrotechnických zloží, predovšetkým ich energiu, a to buď priamo na vyvolanie žiadúceho účinku (predovšetkým na ničenie) alebo nepriamo - pre dopravu prostriedku na cieľ.

Rozdelenie munície[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa druhu vojsk[upraviť | upraviť zdroj]

Toto rozdelenie munície je len orientačné a "teoretické", je normálne, že jeden konkrétny typ munície môže byť v tomto rozdelení zaradený súčasne do niekoľkých skupín. V praxi je potom rozhodujúce, ktorý druh vojska daný typ munície používa.

 • munícia pre výzbroj jednotlivca - predovšetkým náboje do ručných strelných zbraní a ručné granáty... Do tejto skupina môžno zaradiť a civilné lovecké a športové strelivo.
 • munícia delostrelecká - delostrelecké náboje, delostrelecké míny, delostrelecké rakety...
 • munícia letecká - letecké bomby, letecké riadené a neriadené rakety, náboje pre letecké palubné zbrane, pyrotechnické prostriedky záchranných sedačiek, štartovacie raketové motory,...
 • munícia ženijná - predovšetkým protitankové, protipechotné a objektové míny a ich roznecovače, ženijné nálože a náloživo...
 • munícia námorná - predovšetkým námorné torpéda, námorné míny, hlbinné bomby, náboje pre námorné delá a delá pobrežnej obrany...
 • munícia raketová - predovšetkým riadené rakety všetkých druhov a ich príslušenstvo

Podľa určenia[upraviť | upraviť zdroj]

Munícia základného určenia[upraviť | upraviť zdroj]

Slúži priamo na plnenie bojovej úlohy - ničenie síl a prostriedkov nepriateľa

 • trieštivá, trhavá, trieštivo-trhavá
  • s objemovým výbuchom
 • priebojná
  • protipancierová plná
  • protipancierová s trhavinou
  • protipancierová jadrová
  • podkalibrová
  • protibetónová
  • kumulatívna
  • s výtržným účinkom
  • polopancierová (letecká a námorná)
 • kartáče a šrapnely
 • zápalná
 • chemická
 • biologická
 • rádiologická
 • jadrová
 • s kombinovaným účinkom
  • priebojno-zápalná
  • kumulatívno-trieštivá
  • trieštivo-trhavo-zápalná
  • trieštivo-chemická
  • trieštivo-dymová
 • kontajnerová - zaradenie je trochu sporné, vlastnou muníciou je až submunícia so špecifickým účinkom (niektorý účinok z vyššie uvedených) uložená v kontajnere, úplný a naplnený kontajner je ale tá časť munície, ktorej sa týka obsluha, použitie, ošetrovanie a skladovanie.

Munícia pomocného určenia[upraviť | upraviť zdroj]

Napomáha pri plnení bojovej úlohy

 • dymová a zastieracia
 • osvetľovacia - na osvetlenie bojiska, napríklad v noci
 • signalizačná - na dennú a nočnú signalizáciu
 • orientačná - na vyznačenie polohy dôležitého bodu alebo oblasti v teréne či na mori
 • zástrelná - na označenie miesta dopadu strely
 • agitačná - obsahuje propagandistické materiály na podlomenie bojovej morálky vojsk nepriateľa - spravidla letáky
 • trasovacia - na označenie dráhy alebo polohy strely
 • rušiaca - obsahuje aktívne alebo pasívne prostriedky pre rušenie rádiolokátorov a rádiového spojenia, pyrotechnické zdroje infračerveného žiarenia pre odlákanie alebo zmätenie navádzacích zariadení zbraní a prieskumných prostriedkov
 • zvláštna - rôzne ďalšie prostriedky, ktoré napomáhajú plneniu bojovej úlohy, napríklad "jednorázový" prieskumný prostriedok dopravený do oblasti možných cieľov s cieľom upresniť ich polohu

Munícia špeciálneho určenia[upraviť | upraviť zdroj]

Nemá bojové použitie

 • cvičná - slúži pre výcvik vojsk v obsluhe a použití zbraní
 • školná - učebná pomôcka, neobsahuje žiadne výbušniny
 • náhradná - slúži pre výcvik vojsk v streľbe zo zbraní
 • polostrá, slepá, tupá - slúži spravidla pre rôzne skúšky
 • fiktívna - slúži pri overovaní funkcie mechanizmov zbraní streľbou
 • svedecká - slúži ako doklad o správnosti technológie výroby

Podľa spôsobu dopravy na cieľ[upraviť | upraviť zdroj]

Rozlišujeme, akým spôsobom sa munícia dostáva na dráhu k cieľu

 • munícia bez pohonného systému - neobsahuje vo svojom súhrne žiadny ďalší zdroj energie
  • vyčkávajúca alebo tiež nastražená - je umiestnená na jednom mieste a čaká na priblíženie sa cieľa - napríklad väčšina pozemných a námorných mín
  • vrhaná - sem možno zahrnúť napríklad takmer všetky ručné granáty a tiež letecké bomby
 • munícia s mechanickým pohonom - napríklad s kolesovým podvozkom, pásmi alebo mechanickými nohami - jediným prakticky použitým bojovým prostriedkom bola nemecká pásová demoličná mína Sdkfz. 303a Goliath
 • munícia raketová - súčasťou munície je raketový motor, ktorý dáva celej zostave munície rýchlosť potrebnú na dosiahnutie cieľa. Patria sem všetky delostrelecké neriadené rakety, letecké neriadené rakety, protitankové riadené strely, letecké a pozemné protilietadlové riadené strely, a tiež diaľkové balistické rakety
 • munícia reaktívna - súčasťou munície je pohonná systém vytvárajúci reaktívny ťah (okrem raketového motoru), patria sem napríklad riadené strely s prúdovými motormi (často s krídlami), bezpilotné lietadlá s bojovou časťou, ale aj námorné torpéda s pohonom lodnými skrutkami
 • munícia pre strelné zbrane - strela je urýchlená v hlavni zbrane tlakom plynov, ktoré vznikajú pri horení (pyrotechnickej) výmetnej nálože, alebo sú privedené z nejakého zásobníku - sem patrí strelivo pre ručné strelné zbrane všetkých druhov a pre delá všetkých druhov
 • munícia s kombinovaným pohonom - strela je vystrelená z hlavne zbrane výmetnou nábojkou a počas letu strely sa zapáli raketový motor, ktorý strelu ďalej urýchli. Princíp využíva napríklad 73mm nízkotlaký kanón 2A28 bojového vozidla BVP-1, bezzáklzový kanón SPG-9 alebo reaktívny protitankový granátomet RPG-7.