Preskočiť na obsah

Národnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Národnosť alebo zriedkavo nacionalita[1][2][3][4] môže byť:

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. nacionalita. In: ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov. 2000. S. 824
 2. a b populácia. In: Sociologický slovník. Bratislava: Epocha, 1970. S. 344
 3. a b Pisárčiková, Mária, ed. (2004), „národnosť“, Synonymický slovník slovenčiny (3. nezm. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 80-224-0801-8 
 4. a b c d e f nacionalita; národnost. In: Masarykův slovník naučný V. 1931. S. 8, 54
 5. a b národnosť. In: Malá slovenská encyklopédia. Bratislava : Veda. 1993. S. 472
 6. a b c národnosť. In: Encyklopédia Slovenska IV. 1980. S. 50
 7. ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1 citovaný na Slov-Lex [1] (v spojení s definíciou národa uvedenou napr. v ČERNÝ, Petr. Právní ochrana před extremismem. [s.l.] : Nakladatelství C H Beck, 2008. 255 s. ISBN 978-80-7400-053-9. S. 165. )
 8. a b národnosť. In: Ottova všeobecná encyklopédia v dvoch zväzkoch M-Ž. Bratislava: Agentúra Cesty. 2006. S. 114
 9. a b c MAREK, M. Národnosti Uhorska. Filozofická fakulta TU. 2011. S. 13-17
 10. a b § 1 t) opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 44/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov.
 11. a b Metodika sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk. 2018 [2] S. 23
 12. a b BENŽA, M. Malý etnopolitický slovník. Bratislava: Zing Print, 2005. S. 23
 13. a b c d e příslušnost etnická. In: Velký sociologický slovník II. 1996. S. 882
 14. a b c národ. In: Velký sociologický slovník I. 1996. S. 668-669
 15. a b c d Peciar, Štefan, ed. (1960), „národnosť“, Slovník slovenského jazyka, II. L – O (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 
 16. Jarošová, Alexandra, ed. (2015), „národnosť“, Slovník súčasného slovenského jazyka, M – N, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 978-80-224-1485-2 
 17. a b c Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „národnosť“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopl. a upr. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 80-224-0750-X 
 18. § 2 ods. 1 písm. l) opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 4/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
 19. a b ŠEVČÍK, S. Demografie. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2007. S. 69
 20. a b národnosť. In: Pyramída. S. 3535
 21. a b c Magyar néprajzi lexicon - nemzetiség [online]. arcanum.com, [cit. 2024-06-28]. Dostupné online.
 22. O rôznych existujúcich definíciách pojmu národnostná menšina pozri napr. JANKUV, J. Definícia pojmu národnostná menšina v medzinárodnom práve. In Acta Iuridicia Cassoviensia. 2000. S.112 a nasl. [3]
 23. a b c d e nationality. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 24. a b národnost. In: Slovník spisovného jazyka českého[4]
 25. Nationalität, die [online]. duden.de, 2018-04-27, [cit. 2024-06-28]. Dostupné online.
 26. Clevelandská dohoda [online]. Martin: Matica slovenská, 2021-10-20, [cit. 2024-06-28]. Dostupné online.
 27. PERLMANN, Joel. America Classifies the Immigrants (From Ellis Island to the 2020 Census). [s.l.] : Harvard University Press, 2018. 451 s. Dostupné online. ISBN 978-0-674-42505-7. S. 152.
 28. Láska otčini. In: Orol tatránski. 30. červenca 1847. S. 1 (resp.-553) [5]
 29. a b c d národnosť. In: VESELÝ, F. X. (ed.) Všeobecný slovník právní II. 1897. S. 487 [6]
 30. a b c národnost. In: Příruční slovník jazyka českého [7]
 31. a b národ. In: Rieger, F. L. Slovník naučný 5. 1866. S: 644
 32. HODŽA, M. M. Dobruo slovo Slovákon, súcim na slovo. 1847. S. 27 a nasl. [8]
 33. Nation. In: Pierer's Universal-Lexikon, Band 11. Altenburg 1860, S. 705-706
 34. Herders Conversations-Lexikon. Freiburg im Breisgau 1856, Band 4, S. 299
 35. Valér Mikula. Od baroka k postmoderne Interpretačné sondy do slovenskej literatúry S. 56, 58 [9]
 36. PETRUS, P. Literárnokritické reflexie S. H. Vajanského o českej literatúre : (príspevok k slovansko-českým a česko-slovenským literárnym vzťahom) Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, vol. 56, iss. X10, pp. [47]-60 S. 51 [10]
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.