Nad Tatrou sa blýska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Nad Tatrou sa blýska

Text piesne na pomníku Janka Matúšku v Dolnom Kubíne
HymnaSlovensko Slovensko
SlováJanko Matúška, 1844
Hudbaľudová pieseň Kopala studienku
PrijatéČesko-Slovensko 13. december 1918
Slovensko 1. január 1993
Prvý výtlačok piesne (1851)
Štátne hymny sveta
Táto lišta: zobraz  diskusia  uprav

Nad Tatrou sa blýska je hymnická pieseň od Janka Matúšku z roku 1844. Text napísal po tom, ako na Nový rok 1843 suspendovali Ľudovíta Štúra z funkcie námestníka evanjelického lýcea v Bratislave. Na protest proti tomu odišlo 22 študentov z Bratislavy a 13 ich prišlo do Levoče. Spievať ju odporučil na nápev ľudovej piesne Kopala studienku. Prvý raz sa objavila anonymne roku 1851 v Domovej pokladnici pod názvom Dobrovoľnícka.[1] Najstarší zápis piesne z roku 1844 sa nachádza v zápisníku Viliama Paulinyho-Tótha.[chýba zdroj] Zapísaná je pod titulom Prešporskí Slováci, budúci Levočania (orig. Prešporskí Slováci, budoucí Levočané). Táto pôvodná verzia má 6 strof, známa je aj pod názvom Ponad Tatrou blýska.[1]

Prvé dve slohy piesne tvoria štátnu hymnu Slovenska.[2]

Text piesne[upraviť | upraviť zdroj]

1. Sloha

\:Nad Tatrou sa blýska,
hromy divo bijú.:\
\:Zastavme ich bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.:\

2. Sloha

\:To Slovensko naše
posiaľ tvrdo spalo.:\
\:Ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.:\

3. Sloha

\:Ešte jedle rastú
na krivánskej strane.:\
\:Kto jak Slovák cíti,
nech sa šable chytí,
a medzi nás stane.:\

4. Sloha

\:Už Slovensko vstáva,
putá si strháva.:\
\:Hej rodina milá
hodina odbila,
žije matka Sláva!:\

Notový zápis[upraviť | upraviť zdroj]


\version "2.14.2"
\new Staff
   <<
    \new Voice = "first" {
     \voiceOne \relative c' {
     \tempo 4 = 88
     \key g \minor
     \time 2/4
     \set Staff.midiInstrument = "violin"
     g'8\staccato^\f a\staccato bes4 bes bes8\staccato bes\staccato % Nad Tatrou sa blýska
     a\staccato bes\staccato c\( bes\) a4 g             % hromy divo bijú
     \break
     bes8\staccato c\staccato d4 d d8\staccato d8\staccato      % Nad Tatrou sa blýska
     c\staccato d\staccato es\( d\) c4 bes              % hromy divo bijú
     \break
     \repeat volta 2 {
       d8\staccato d\staccato d4 c c8\staccato c\staccato      % Zastavme ich bratia
       c\( d\) c4 bes bes8\staccato\< bes\staccato\! \break     % veď sa ony stratia
     }
     \alternative {
       { a\staccato bes\staccato c bes a4 g }            % Slováci ožijú
       { a8-> bes-> c-> bes-> a4-^ g\fermata \bar "|." }      % Slováci ožijú
     }
     }
   }
   \addlyrics {
   Nad Tat- rou sa blýs- ka, hro- my di- vo bi- jú.
   Nad Tat- rou sa blýs- ka, hro- my di- vo bi- jú.
   Zas- tav- me ich bra- tia, veď sa o- ny stra- tia,
   Slo- vá- ci o- ži- jú.
   Slo- vá- ci o- ži- jú.
   }
   \\
   \new Voice = "second" {
     \voiceTwo \relative c' {
     d8 c8 d4 g8 f es d c bes a bes d4 bes g'8 f bes4 bes8 a g f es d c bes f'4 bes, bes8 c d es f4 f8 es d e fis4 g g,8 bes c bes a g d'4 bes c8 bes a c d c bes4\fermata
     }
   }
>>

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b KOVÁČ, Dušan, kolektív Kronika Slovenska. Bratislava : Fortuna Print, 1998. ISBN 80-7153-174-X. S. 616.
 2. Ústava Slovenskej republiky. Čl. 9 ods. 4.

Text štátnej hymny je uvedený v Prílohe č. 5 zákona č. 63/1993 Z.z.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]