Najdlhšie slovenské slovo

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search

Najdlhšie slovenské slovo (odhliadnuc od slov so spojovníkmi, citosloviec a chemických látok) je:

 • z reálne použiteľných slov:
  • najneskomercionalizovávateľnejšieho (35 písmen)[1]
  • najnezrevolucionalizovateľnejšieho (34 písmen)[2]
  • najneobhospodarovateľnejšiemu (29 písmen) [3][2]
 • z umelo vytvorených (јаzykovo správnych, ale reálne nepoužívaných/nepoužiteľných) slov dlhších ako 35 písmen:
  • znajzneprekryštalizovávateľnejšievajúcimi (40 písmen)[4]
  • znajnepreinternacionalizovateľnejšievať (39 písmen)[5]
 • z čísloviek: deväťstodeväťdesiatdeväťštyritisícštyristodeväťdesiatdeväťštyri (63 písmen)[6]

Citoslovcia môžu byť teoreticky veľmi dlhé (napr. uááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá)[3], takisto názvy chemických látok (napr. jeden má skoro 189 819 písmen)[4].

Teoreticky veľmi dlhé môžu byť aj niektoré slová, v ktorých je povolené opakovať predponu, napríklad: popopopopozajtra, prapraprapraotec.[chýba zdroj]

Referencie[edit | edit source]

 1. Slovenský národný korpus [online]. korpus.sk, [cit. 2019-11-23]. Dostupné online.
 2. a b . Dostupné online.
 3. a b . Dostupné online.
 4. a b 12 of The Longest Words in The World [online]. omniglot.com, [cit. 2019-11-23]. Dostupné online.
 5. tyflocentrumjihlava.cz, [cit. 2019-11-23]. Dostupné online.
 6. Slovenský národný korpus [online]. korpus.sk, [cit. 2019-11-23]. Dostupné online. (Poznámka: V origináli je chybne spočítaný počet znakov. Počet je 63, nie 53.)