Najsvätejšia Trojica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Najsvätejšia Trojica pozri Najsvätejšia Trojica (rozlišovacia stránka).
Ikona Najsvätejšej Trojica, autor Andrej Rubľov

Najsvätejšia Trojica alebo skrátene Trojica alebo Svätá Trojica[1] alebo Presvätá Trojica[2] je v kresťanstve spoločné pomenovanie pre tri Božské osoby – Otca, Syna a Svätého Ducha.

Kresťanstvo[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti doktrínu o Najsvätejšej Trojici prijíma väčšina kresťanov na celom svete.[3][4]

Doktrínu svätej Trojice a jej spochybnenie alexandrijským diakonom Áriusom riešil v roku 325 ekumenický Nicejský koncil (zhromaždenie) kresťanských biskupov Rímskej ríše, ktorý zvolal cisár Konštantín I. Veľký do mesta Nikaia (teraz İznik, Turecko). Nezúčastnil sa ho pápež, iba jeho zástupcovia. Hlasmi asi 300 biskupov schválili na základe vyznania niektorej z východných cirkví, pravdepodobne z Cézarejskej Palestíny, tzv. Nicejské vyznanie viery o jednote troch osôb jediného Boha: Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha svätého.

V Biblii sa výrazy ako Najsvätejšia trojica, Svätá trojica alebo Trojjediný nevyskytujú. Na niektorých miestach sa však spomínajú tri Božské osoby spolu, hlavne v Matúšovom evanjeliu (Mt 28,19[5]): „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ a na niektorých ďalších miestach, napr. na začiatku Prvého Petrovho listu (1 Pt 1, 2[6]): „[…] ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v hojnosti.“ alebo nepriamo na konci Druhého listu Korinťanom (2 Kor 13, 13[7]): „Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.

Iné náboženstvá[upraviť | upraviť zdroj]

V iných náboženstvách uctievali trojicu bohov starí Babylončania (Nimrod – Semiramis – Tammuz), Egypťania (Osiris – Isis – Horus) antický Rím (Jupiter – Juno – Minerva) a uctievajú ju hinduisti (Brahma – Višnu – Šiva).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. pozri napr. "Ranné modlitby" In: Hore srdcia. Prešov 2002, s. 11. ISBN 80-89007-29-5 - online
  2. pozri napr. "Zvyčajný začiatok" In: Hore srdcia. Prešov 2002, s. 4. ISBN 80-89007-29-5 - online
  3. TUGGY, Dale. Trinity > History of Trinitarian Doctrines (Stanford Encyclopedia of Philosophy) [online]. plato.stanford.edu, 2014, [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. (angl.)
  4. The Blessed Trinity [online]. Catholic Encyclopaedia, [cit. 2018-03-09]. Dostupné online.
  5. Mt 28,19 (svatepismo.sk)
  6. 1Pt 1, 2 (svatepismo.sk)
  7. 2Kor 13, 13 (svatepismo.sk)

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]