Neurotechnológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Neurotechnológie sú zoskupením rôznych techník, ktorých cieľom je zdokonalenie činnosti a výkonnosti ľudského mozgu. Sú založené hlavne na praktickom využití vedeckých poznatkov a technológií, ale aj na poznatkoch starobylých duchovných učení.

Regulácia stavov vedomia je u neurotechnológií dosahovaná vďaka audio-vizuálnej stimulácii AVS. Táto je obyčajne realizovaná pomocou jednoduchších periodických optických stimulov, privádzaných na LED diódy okuliarov a súčasnou prepracovanou zvukovou stimuláciou, tiež periodického charakteru, cez stereoslúchadlá (psychowalkman). Umožňujú viac, alebo menej komplikované priebehy AVS (kde sa frekvencia a typ stimulácie postupne mení) a sú určené pre rôzne špecifické ciele. Počas stimulácie dochádza v mozgu daného človeka k "efektu strhávania rytmov", ktorý spôsobuje postupné prelaďovanie z jedného stavu vedomia do iného. Pri mnohých zámeroch už samotné "prepnutie" do iného stavu mozgu je žiadaným a konečným cieľom relaxovať, zaspať či dobiť energiu. Pri zložitejších cieľoch pomáha synchronizácii (kooperácii) práce ľavej a pravej hemisféry mozgu. U bežného človeka je väčšina aktivít mozgu lokalizovaná prevažne v jednej z hemisfér, pričom, veľmi zjednodušene povedané, ľavá korešponduje prevažne s lineárnymi a logickými úlohami a pravá skôr s intuitívnym, podvedomým a priestorovým spracovaním informácií.