Nitroglycerín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
1,2,3-tris-nitroxy-propán
1,2,3-tris-nitroxy-propán
1,2,3-tris-nitroxy-propán
1,2,3-tris-nitroxy-propán
1,2,3-tris-nitroxy-propán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C3H5N3O9
Synonymá Nitroglycerín
glyceroltrinitrát
Vzhľad bezfarebná olejová kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 227.085 g.mol-1
Teplota topenia 14 °C
Teplota varu 50 °C
Hustota 1.6 g.cm-3
Rozpustnosť acetón, benzén, etanol
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie01 - výbušná látka
NFPA 704
2
3
4
Ďalšie informácie
Číslo CAS 55-63-0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Nitroglycerín alebo 1,2,3-tris-nitroxy-propán alebo glyceroltrinitrát je chemická zlúčenina. Používa sa v priemysle ako výbušnina, ale aj v medicíne ako liek.

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Nitroglycerín je číra a bezfarebná olejovitá kvapalina. Má sladkastý pach a chuť. Technický produkt je svetložlto až bronzovo zafarbený. Nitroglycerín má dve formy, stabilnú a labilnú, ktoré sa líšia teplotou tuhnutia. Rozpustnosť vo vode je 1,8 g/l pri 20 °C, dobre sa rozpúšta vo väčšine organických rozpúšťadiel. Nitroglycerín je rozpúšťadlom pre mnoho aromatických nitrolátok.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Pripravuje sa nitráciou glycerolu kyselinou dusičnou alebo zmesou kyseliny dusičnej a kyseliny sírovej.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

V minulosti sa používal na výrobu dynamitu, prvej prakticky použiteľnej priemyslovej trhaviny. V súčasnosti sa používa na výrobu nitroglycerínových strelných prachov, tzv. balistitov, na výrobu ostatných druhov strelných prachov a na výrobu priemyslových trhavín na báze trhacej želatíny a na báze dusičnanu amónneho.

Významné, hoci množstvami malé, je uplatnenie nitroglycerínu v lekárskej praxi, kde slúži ako liečivo na znižovanie krvného tlaku a liečbu srdcových arytmií.