Notácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Notácia môže byť:

  • všeobecne:
    • sústava znakov a symbolov (metajazyka)
    • zápis, záznam; zapisovanie
  • v informatike: reťazec charakterizujúci daný údaj, zápis, zobrazenie, pozri notácia (informatika)
  • v hudbe: systém a spôsob notového záznamu hudby, pozri notácia (hudba)
  • v šachu: zaznamenanie postavenia alebo ťahov, pozri notácia (šach)
  • v knihovníctve: sústava triednikov a pomocných znakov prijatých pre danú schému klasifikácie, pozri notácia (knihovníctvo)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.