Oľšavka (prítok Oľky)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Oľšavka
Olšavka
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Medzilaborce
Obce Oľka, Ruská Kajňa
Prameň Horný Zemplín
 - poloha Laborecká vrchovina, Kačarník (vrch 445 m n. m.
 - výška 368 m
 - súradnice 49°09′25″S 21°48′58″V / 49,1570°S 21,8161°V / 49.1570; 21.8161
Ústie Oľka
 - poloha Ruská Kajňa
 - výška 204 m
 - súradnice 49°07′18″S 21°50′36″V / 49,1216°S 21,8432°V / 49.1216; 21.8432
Dĺžka 5,0 km
Rád toku VI.
Hydrologický identifikátor 4-30-08-3126
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Oľšavka[1] je potok v regióne Horný Zemplín, v obci Oľka v okrese Medzilaborce a v obci Ruská Kajňa v okrese Humenné v Prešovskom kraji. Je pravostranným prítokom vodného toku Oľka; má dĺžku 5,0 km. Je vodným tokom VI. rádu. Hydrologický identifikátor: 4-30-08-3126. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologická oblasť Nízke Beskydy, geomorfologický celok Laborecká vrchovina[2].

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v nadmorskej výške 368 m n. m. v lesnom extraviláne premiešanom s trvalými trávnymi porastmi v území obce Oľka, na severovýchodnom svahu vrchu Kačarník s nadmorskou výškou 445 m n. m. v okrese Medzilaborce v Prešovskom kraji, v geomorfologickej oblasti Nízke Beskydy, v geomorfologickom celku Laborecká vrchovina.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie juhovýchodným smerom územím obce Oľka, ľavým brehom obmýva pole aj les Briežky v obci Oľka, preteká cez lesný extravilán premiešaný s trvalým trávnym porastom, pravým brehom obmýva pole Poľaniská v obci Oľka, veľkým oblúkom sa stáča na juh, pravým brehom obmýva les Vrátočká v obci Oľka, pravým brehom obmýva dolinu Pod záhradkami v obci Oľka, v nadmorskej výške 246 m n. m. vteká na obecnú hranicu medzi obcami Oľka v okrese Medzilaborce a Ruská Kajňa v okrese Humenné, ľavým brehom obmýva les Ščob v obci Oľka, pravým brehom obmýva les Vrch v obci Ruská Kajňa, v nadmorskej výške 232 m n. m. odteká z obecnej hranice medzi obcami Oľka a Ruská Kajňa a tečie cez územie obce Ruská Kajňa v okrese Humenné, pravým brehom obteká ovčín a na severnom okraji intravilánu obce Ruská Kajňa v nadmorskej výške 204 m n. m. ústi do vodného toku Oľka ako jej pravostranný prítok. Vodný tok Oľšavka má päť bezmenných prítokov, suchšiu časť roka bez vody.[3][4][5] Vodný tok Oľšavka vzniká, preteká a ústi do Oľky v obciach Oľka v okrese Medzilaborce a Ruská Kajňa v okrese Humenné v Prešovskom kraji, v geomorfologickej oblasti Nízke Beskydy, v geomorfologickom celku Laborecká vrchovina[6].

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Pôvod hydronyma Oľšavka na území obcí Oľka a Ruská Kajňa zatiaľ nie je uspokojivo doriešený. Pôvod môže byť spájaný s výskytom zatiaľ neidentifikovaného porastu jelše opadavej, v miestnom nárečí olše, môže byť spájaný s názvom niektorého z potokov Olšava/ Oľšava (iba v Prešovskom kraji a v Košickom kraji je k februáru 2022 sedem štandardizovaných názvov potokov s touto podobou a to ešte nemusí byť konečné číslo), môže byť spájaný so sídelným názvom alebo s nesídelným názvom Olšava/ Oľšava, ktorých frekvencia výskytu je tiež vysoká . Výskum pokračuje ďalej. Z toponyma/ hydronyma Oľšava/ Olšava rozšírením o formant -ka bolo utvorené jednoslovné hydronymum Oľšavka ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[7]. Názov potoka Oľšavka bol štandardizovaný v roku 1990[8]. Predchádzajúca podoba štandardizovaného názvu Olšavka účinná v období rokov 1976 - 1990 bola štandardizovaná v roku 1976[9]. V priestore slovenskej hydronymie je to osobitne frekventované hydronymum prinášajúce úskalia spojené s homonymiou názvov vodných tokov.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy potokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-02-06.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-02-06]
  3. Priebeh vodného toku Oľšavka v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-02-06].
  4. Geografické názvy okresu Vranov nad Topľou A 16. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-321/1990 zo 16.7.1990. 81 s. S. 46, 76. ISBN 80-7103-011-2.
  5. Geografické názvy okresu Humenné A 32. Geografické názvoslovné zoznamy OSN SR. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1423/1993 z 28.7.1993. 121 s. S. 47, 48, 91, 104, 108, 110. ISBN 80-85672-05-7.
  6. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 13, 135, 167. 079-902-87
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 134, 141, 144.
  8. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. ISBN 80-85164-17-5.
  9. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy neosídlených geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 28, 70. Bratislava 1977. 79-008-76.