Občianske právo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u
Disambig.svg O jednotlivom základnom práve stanovenom zákonmi pre občana pozri Občianske práva

Občianske právo je všeobecná časť súkromného práva. Upravuje právo vo vzťahu k občanovi (osobné a osobnostné práva), najmä vlastnícke právo, dedičské právo a záväzkové právo. Vzťahy v občianskom práve sú výsledkom slobodnej vôle.

Delenie podľa slovenského práva[upraviť | upraviť zdroj]

Delenie občianskeho práva, podľa slovenskej právnej vedy, nie je zhodné s delením občianskeho zákonníka, ktorý je ešte stále organizovaný podľa socialistického modelu.

Delenie podľa rímskeho práva[upraviť | upraviť zdroj]

 • právo osôb (personae)
  • osobné právo
  • rodinné právo
 • právo vecí (res)
  • vecné práva
  • záväzkové právo
  • dedičné právo
 • procesné občianske právo (actiones)

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • LAZAR, J. a kol. 2010. "Občianske právo hmotné I". Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2010, 686s. ISBN 978-80-8078-346-4.
 • LAZAR, J. a kol. 2010. "Občianske právo hmotné II". Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2010, 354s.
 • REBRO, K. - BLAHO, P. 2008. "Rímske právo". Bratislava / Trnava: IURA EDITION s.r.o., 2008, 497s. ISBN 80-89047-53-X.
 • JANČO, M. a kol. 2010. "Introduction to Slovak Civil Law". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2010, 1. vydanie, 140s. ISBN 978-80-7380-281-3.
 • HAUSMANINGER, H. - BLAHO, P. 2008. "Praktické prípady z rímskeho práva". Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2008, 278s. ISBN 978-80-8078-239-9.
 • JURČOVÁ, M. - NOVOTNÁ, M. 2009. "Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009, 197s. ISBN 978-80-7380-215-8.
 • GAISBACHER, Jozef. 2003. "Základy pozemkového práva: Komentár a vykonávacie predpisy". Šamorín: Heuréka, 2003, 503s. ISBN 80-89122-06-X.