Preskočiť na obsah

Občianske právo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u
O jednotlivom základnom práve stanovenom zákonmi pre občana pozri Občianske práva.

Občianske právo hmotné (alebo len občianske právo) je všeobecným právnym odvetvím súkromného práva. Upravuje právo vo vzťahu k občanovi (osobné a osobnostné práva), najmä rodinné právo, vlastnícke právo, dedičské právo a záväzkové právo. Vzťahy v občianskom práve sú výsledkom slobodnej vôle.

Delenie podľa slovenského práva

[upraviť | upraviť zdroj]
 • Všeobecná časť
 • Osobitná časť
  • rodinné práva
  • vecné práva
  • dedičské práva
  • záväzkové práva
  • práva duševného vlastníctva

Delenie občianskeho práva, podľa slovenskej právnej vedy, nie je zhodné s delením občianskeho zákonníka, ktorého organizácia je ešte stále ovplyvnená socialistickou nekoncepčnosťou. Takúto systematiku by ale mal priniesť aj nový občiansky zákonník (až na oblasť práv duševného vlastníctva, ktorá sa ponechá na osobitnú úpravu), pri ktorom sa nedávno začal už 3. pokus na jeho prijatie v ére samostatnosti.

Delenie podľa rímskeho práva

[upraviť | upraviť zdroj]
 • právo osôb (personae)
  • osobné právo
  • rodinné právo
 • právo vecí (res)
  • vecné práva
  • záväzkové právo
  • dedičné právo
 • procesné občianske právo (actiones)
 • LAZAR, J. a kol. 2010. "Občianske právo hmotné I". Bratislava: IURA EDITION, s. r. o., 2010, 686 s. ISBN 978-80-8078-346-4.
 • LAZAR, J. a kol. 2010. "Občianske právo hmotné II". Bratislava: IURA EDITION, s. r. o., 2010, 354 s.
 • REBRO, K. – BLAHO, P. 2008. "Rímske právo". Bratislava / Trnava: IURA EDITION, s. r. o., 2008, 497 s. ISBN 80-89047-53-X.
 • JANČO, M. a kol. 2010. "Introduction to Slovak Civil Law". Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2010, 1. vydanie, 140 s. ISBN 978-80-7380-281-3.
 • HAUSMANINGER, H. – BLAHO, P. 2008. "Praktické prípady z rímskeho práva". Bratislava: IURA EDITION, s. r. o., 2008, 278 s. ISBN 978-80-8078-239-9.
 • JURČOVÁ, M. – NOVOTNÁ, M. 2009. "Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného". Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2009, 197 s. ISBN 978-80-7380-215-8.
 • GAISBACHER, Jozef. 2003. "Základy pozemkového práva: Komentár a vykonávacie predpisy". Šamorín: Heuréka, 2003, 503s. ISBN 80-89122-06-X.