Obchodník s cennými papiermi

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Obchodník s cennými papiermi je v širšom zmysle každý, kto obchoduje s cennými papiermi, v užšom zmysle podľa §54 zákona č. 566/2011 o cenných papieroch akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie jednej alebo viacerých investičných služieb klientom alebo výkon jednej alebo viacerých investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska, pričom:

  • Investičné služby a investičné činnosti sú: a)prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, b)vykonanie pokynu klienta na jeho účet, c)obchodovanie na vlastný účet, d)riadenie portfólia, e)investičné poradenstvo, f)upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, g)umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku, h)organizovanie mnohostranného obchodného systému.
  • Klientom obchodníka s cennými papiermi sa ...rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej obchodník s cennými papiermi poskytuje investičnú službu alebo vedľajšiu službu.

Obchodníci s cennými papiermi sú na Slovensku regulovaní Národnou bankou Slovenska a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi. Napriek tomu sa na Slovensku objavuje stále viac a viac týchto entít, ktoré ponúkajú služby, ktoré na slovenskom trhu dlho neboli prístupné. Významné spoločnosti domáceho kapitáloveho trhu sú združené pod hlavičkou Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]