Obchodný zákonník (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zákon z 5. novembra 1991 Obchodný zákonník (iné názvy: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník) je názov obchodného zákonníka platného na Slovensku. Účinný je od 1. 1. 1992, odvtedy prešiel početnými novelizáciami.

Obsahuje právnu úpravu najmä: podnikania a inštitútov s ním spojených, podnikateľov, obchodných spoločností a postupov pri ich zakladaní, obchodno-právnych vzťahov a podmienok ich vzniku, existencie, zmeny, zániku, zodpovednosti za porušovanie.

Štruktúra obchodného zákonníka[upraviť | upraviť zdroj]

Obchodný zákonník sa skladá zo štyroch častí, desiatich hláv a 775 paragrafov.

 • prvá časť - všeobecné ustanovenia
  • hlava 1 - základné ustanovenia (§ 1 – § 20)
  • hlava 2 - podnikanie zahraničných osôb (§ 21 – § 26)
  • hlava 3 - obchodný register (§ 27)
  • hlava 4 - účtovníctvo podnikateľov (§ 35 – § 40)
  • hlava 5 - hospodárska súťaž (§ 41 – § 55)
 • druhá časť - obchodné spoločnosti a družstvo
  • hlava 1 - obchodné spoločnosti (§ 56 – § 220a)
  • hlava 2 - družstvo (§ 221 – § 260)
 • tretia časť - obchodné záväzkové vzťahy
  • hlava 1 - všeobecné ustanovenia (§ 261 – § 408a)
  • hlava 2 - osobitné ustanovenia o niektorých obchodných záväzkových vzťahoch (§ 409 – § 728)
  • hlava 3 - osobitné ustanovenia pre záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode (§ 729 – § 755)
 • štvrtá časť - spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (§ 756 – § 775)

Plánovaná novela[upraviť | upraviť zdroj]

Vládny návrhu novely, ktorá by mala platiť od 1.12.2013, obsahuje o.i. nasledovné [1][2][3]:

 • Mení § 179 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka (§ 179 hovorí o tom, aký zisk sa môže rozdeliť medzi akcionárov) tak, že sa slová „fondy vytvorené zo zisku“ nahrádzajú slovami „iné vlastné zdroje“. Cieľom je jednoznačnejšie definovať, že rozdeľovať sa môžu aj také vlastné zdroje, ktoré nie sú rezervnými fondmi (t.j. napr. emisné ážio, ostatné kapitálové fondy, ako aj oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení).
 • Bude potrebné splatiť finančné vklady do základného imania v minimálnej výške 5 000 eur ešte pred podaním návrhu na registráciu s.r.o. na osobitný samostatný účet v banke, ktorý si bude musieť zakladateľ, resp. správca vkladu vopred zriadiť.


Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2013-09-26]. Dostupné online. Archivované 2013-09-30 z originálu.
 2. [1]
 3. Plánovaná Novela Obchodného zákonníka účinná od 1.12.2013.(Tax&Fiscal Alert) Accace.sk Archivované 2013-09-27 na Wayback Machine

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (online napr. tu [2])

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]