Ochranné pásmo vodárenského zdroja

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Označenie ochranného pásma prvého stupňa pri vodnom zdroji Káraný v Česku

Ochranné pásma vodárenských zdrojov sú štátom definované pásma hygienickej ochrany zdrojov vôd používaných najčastejšie na prípravu pitnej vody. Každý štát má pre tieto zóny svoju vlastnú legislatívu, ktorá sa v priebehu času mení.

Slovenská legislatíva[upraviť | upraviť kód]

Slovenská legislatíva definuje pásma hygienickej ochrany v zákone v tzv. Vodnom zákone[1]

§ 7 odst.1 - Vody určené na odbery vôd pre pitnú vodu

  • Vodárenskými zdrojmi sú vody v útvaroch povrchových vôd a v útvaroch podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb, alebo umožňujúce odber vôd na takýto účel v priemere väčšom ako 10 m³ za deň v pôvodnom stave alebo po ich úprave.

§ 32 odst.2 - Ochranné pásma vodárenských zdrojov

  • Ochranné pásma vodárenských zdrojov sa členia na ochranné pásmo I. stupňa, ktoré slúži na jeho ochranu v bezprostrednej blízkosti miesta odberu vôd alebo záchytného zariadenia, a na ochranné pásmo II. stupňa, ktoré slúži na ochranu vodárenského zdroja pred ohrozením zo vzdialenejších miest. Na zvýšenie ochrany vodárenského zdroja môže orgán štátnej vodnej správy určiť aj ochranné pásmo III. stupňa.

Česká legislatíva[upraviť | upraviť kód]

Česká legislatíva definuje pásma hygienickej ochrany v zákone č. 254/2001 Zb. [2]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. Vodný zákon - Zákon č. 364/2004 Z. z. - úplné znenie [online]. 2004-06-24, rev. 2014-04-01, [cit. 2016-05-10]. Dostupné online.
  2. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) [online]. 2002-01-01, [cit. 2016-05-10]. Dostupné online. (po česky)