Odstredivé čerpadlo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jednostupňové odstredivé čerpadlo:
1 - stator (teleso čerpadla)
2 - rotor

Odstredivé čerpadlo je čerpadlo, ktoré využíva účinok odstredivej sily na zrýchlenie čerpaného média, ktoré sa následne zbrzdí v difúzore. Zbrzdením sa získaná kinetická energia premení na tlakovú. Premena prebieha so stratou. Čerpadlo pozostáva z obežného kolesa s lopatkami, ktoré sa otáča v špirálovitej komore. Vstup kvapaliny je pri osi rotora, výstup na jeho obvode. Niektoré typy odstredivých čerpadiel majú v komore vložený difúzor – nepohyblivé lopatkové teleso, ktoré usmerňuje prúd kvapaliny pri prechode z obežného kolesa do komory a tým znižuje straty energie. Regulovať prietok možno veľmi jednoducho škrtením vo výtlačnom potrubí.

Nárast tlaku (delta p [Pa]) v dôsledku odstredivej sily pri uzavretom výstupe čerpadla, v závislosti na polomere vstupu do rotora r [m] a výstupe z rotoru R[m] pri sekundových otáčkach rotoru n [s-1] a hustote kvapaliny Ro [kg/m3] možno približne vypočitať podľa vzťahu:

delta p = 2 x Ro x pi2 x n2 x (R2 -r2)

Výkon A[W] potrebný na zvýšenie tlaku média o p [Pa] pri hmotnostnom prietoku m [kg/s] o hustote media Ro [kg/m3] možno približne vypočitať podľa vzťahu:

A = p x m / Ro

Vlastnosti odstredivých čerpadiel[upraviť | upraviť zdroj]

Vyhody:

  • jednoduchá konštrukcia bez ventilov, takže ich možno použiť aj na čerpanie suspenzií
  • možno ich vyrábať aj z nekovových materiálov
  • medzi hnací motor a čerpadlo netreba zaraďovať prevodovku
  • rovnomerný tok kvapaliny
  • jednoduchá regulácia prietoku škrtením vo výtlačnom potrubí
  • pri upchatí potrubia sa nepoškodí

Nevýhody

  • majú nižšiu účinnosť ako piestové čerpadlá
  • pred spustením treba čerpadlo naplniť kvapalinou
  • majú podstatne menšiu pracovnú výšku ako piestové čerpadlá