Odvodnenie (organické zlúčeniny)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Odvodnenie alebo dehydratácia je v organickej chémii reakcia pri ktorej sa z molekuly odštepuje voda[1], čo znamená, že sú opakom hydratačných reakcií. Pri takýchto reakciách sa reaktanty častokrát ohrievajú, pretože reakcia potom prebieha lepšie a rýchlejšie. Odvodnenie si netreba mýliť so sušením chemikálií, pri ktorom iba odstraňujeme vodu, ktorú látka kvôli svojím hygroskopickým vlastnostiam absorbuje, no jej chemická štruktúra sa nemení.

Bežnými dehydratačnými činidlami sú koncentrovaná kyselina sírová, koncentrovaná kyselina fosforečná a oxid hlinitý.[1]

Medzi dehydratačné reakcie patria taktiež aj niektoré kondenzačné reakcia.[2]

Príklady odvodnenia[upraviť | upraviť zdroj]

2 R–OH → R–O–R + H2O

Diethylether Synthesis V1.svg

Konkrétny príklad - Reakcia dvoch molekúl etanolu za vzniku dietyléteru.

R−COOH + R'−OH → R−COO−R' + H2O

Laboratory synthesis of methyl formate.svg

Reakcia metanolu a kyseliny mravčej za vzniku metylesteru kyseliny mravčej

2 RCOOH → (RCO)2O + H2O

Acetic acid condensation.png

Reakcia dvoch molekúl kyseliny octovej za vzniku acetanhydridu

R–CH2−CH-OH-R → R–CH=CH–R + H2O

Dehydratacia cyklohexanolu.png

Odvodnenie cyklohexanolu za vzniku cyklohexénu

RCONH2 → R–CN + H2O

Dehydratacia benzamidu.png

Odvodnenie benzamidu za vzniku benzonitrilu

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Definition of Dehydration Reaction ToughtCo.
  2. 25.18: Condensation Reactions Chemistry LibreTexts (po anglicky)
  3. a b 12.4: Dehydration Reactions of Alcohols Chemistry LibreTexts (po anglicky)
  4. ESTERIFICATION chemguide.co.uk
  5. Dehydration of amides to nitriles P2O5 ChemistyScore (po anglicky)