Preskočiť na obsah

Okrídlené slová

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Okrídlené slová alebo okrídlené výrazy sú tradičné označenie jednej skupiny knižných frazém, ktoré sa vyznačujú tým, že vznikli z výroku nejakej historickej alebo literárnej postavy. V staršom vymedzení sa za okrídlené slová (tento názov sa uplatnil skôr) pokladal iba taký výrok, resp. citát, pri ktorom sa už neuvedomovalo alebo sa zabudlo na jeho pôvodcu. Hranica sa tu určovala veľmi subjektívne – jeden pôvodcu výroku poznal, iný zasa nepoznal. Novšia metóda odlišovania okrídlených výrazov (tento názov sa uprednosťňuje, lebo nejde o slová, ale o výrazy) vychádza z komunikatívnej platnosti výroku: Ak sa používa iba v kontexte, v situácii, v ktorých vznikol, ide o citát, ak sa uplatňuje aj v iných komunikatívnych situáciách, ide o okrídlený výraz, resp. okrídlené slovo. Iba v takomto vymedzení možno okrídlené výrazy pokladať za osobitný druh frazém.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.