Oligopeptid

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Príklad tripeptidu (Val-Gly-Ala), ktorého N-koniec je označený zelenou farbou (L-valín) a C-koniec je označený modrou farbou (L-alanín).
Príklad tetrapeptidu (Val-Gly-Ser-Ala), ktorého N-koniec je označený zelenou farbou (L-valín) a C-koniec je označený modrou farbou (L-alanín).

Oligopeptidy, bežne nazývané i len peptidy (z gréckeho oligo-, „niekoľko“), sa skladajú z reťazca dvoch až dvadsiatich aminokyselín a zahŕňajú dipeptidy, tripeptidy, tetrapeptidy a pentapeptidy. Medzi významné skupiny prírodných oligopeptidov patria aeruginozíny, kyanopeptolíny, mikrocystíny, mikroviridíny, mikroginíny, anabenopeptíny a cyklamidy. Najlepšie preštudované sú mikrocystíny kvôli ich potenciálnej toxicite v pitnej vode.[1] Review oligopeptidov odhalila, že najväčšou skupinou sú kyanopeptolíny (40,1 %), za ktorými nasledujú mikrocystíny (13,4 %).[2]

Tvorba[upraviť | upraviť zdroj]

Oligopeptidy sú produkované neribozomálnymi syntázami peptidov, okrem cyklamidov a mikroviridínov, ktoré sú syntetizované ribozomálnymi dráhami.[3]

Príklady[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi oligopeptidy patria napríklad:[4]

 • Amanitíny - Cyklické peptidy izolované z niekoľkých druhov hríbov. Sú to potentné inhibítory RNA polymeráz väčšiny eukaryotov, ktoré blokujú produkciu mRNA a proteosyntézu. Tieto peptidy sú významné pri štúdiu transkripcie. Alfa-amanitín je hlavný toxín druhu muchotrávky zelenej, ktorá je jedovatá pri požití ľudmi alebo zvieratami.
 • Antipaín - Oligopeptid produkovaný rôznymi baktériami, ktorý pôsobí ako inhibítor proteáz.
 • Ceruletid - Špecifický dekapeptid prítomný v koži žaby Hyla caerulea. Ceruletid má mnoho spoločného s pôsobením a zložením cholecystokinínu. Stimuluje sekréciu žalúdka, žlčníka a pankreasu, ako aj niektoré hladké svalov. Využíva sa na indukciu pankreatitídy v experimentálnych zvieracích modeloch.
 • Faloidín - Veľmi toxický polypeptid izolovaný hlavne z muchotrávky zelenej, ktorý spôsobuje fatálne poškodenie pečene, obličiek a CNS. Používa sa pri štúdiach poškodenia pečene.
 • Glutatión - Bunkový tripeptid s mnohými úlohami.Viaže sa na lieky, čím zvyšuje ich rozpustnosť pre vylúčenie, pôsobí ako kofaktor niektorých enzýmov, účastní sa tvorby disulfidových mostíkov proteínov a redukuje peroxidy.
 • Leupeptíny - Skupina acylovaných oligopeptidov tvorených aktinomycétami, ktoré pôsobia ako inhibítory proteáz. Je o nich známe, že sú schopné rôznymi mierami inhibovať trypsín, plazmín, kalikreín, papín a katepsíny.
 • Netropsín - Zásaditý oligopeptid izolovaný zo Streptomyces netropsis. Je to cytotoxín a jeho silná špecifická väzba na A-T oblasti DNA je užitočná v genetickom výskume.
 • Pepstatíny - N-Acylované oligopeptidy izolované z aktinomycét, ktoré špecificky inhibujú kyslé proteázy, ako sú pepsín a renín.
 • Peptid T - N-(N-(N(2)-(N-(N-(N-(N-D-Alanyl-L-seryl)-L-treonyl)-L-treonyl) L-treonyl)-L-asparaginyl)-L-tyrozyl)-L-treonín. Oktapeptid, ktorý zdieľa sekvenčnú homológiu s obálkovým proteínom gp120 HIV. Môže byť užitočný ako antivirálna látka v terapii AIDS. Centrálna pentapeptidová sekvencia, TTNYT, ktorá je v pozíciách aminokyselín 4-8 v peptide T, je obálková sekvencia HIV nutná na naviazanie na receptor CD4.
 • Teprotid - Umelo vytvorený nonapeptid (Pyr-Trp-Pro-Arg-Pro-Gln-Ile-Pro-Pro), ktorý je zhodný s jedom z hada Bothrops jararaca. Inhibuje kininázu II a angiotenzín I a bol navrhnutý ako antihypertenzívna látka.
 • Tuftsín - N(2)-((1-(N(2)-L-Treonyl)-L-lyzyl)-L-prolyl)-L-arginín. Tetrapeptid tvorený v slezine enzymatickým štiepením leukofilného gama-globulínu. Stimuluje konkrétne fagocytickú aktivitu krvných polymorfonukleárnych leukocytov a neutrofilov. Tento peptid sa nachádza v Fd fragmente molekuly gama-globulínu.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Cyanobacterial peptides – Nature's own combinatorial biosynthesis. FEMS Microbiology Reviews, 2006, s. 530–563. DOI10.1111/j.1574-6976.2006.00022.x. PMID 16774586.
 2. Chemodiversity in Freshwater and Terrestrial Cyanobacteria – a Source for Drug Discovery. Curr Drug Targets, 2011, s. 1654–73. DOI10.2174/138945011798109455. PMID 21561419.
 3. Limited Stability of Microcystins in Oligopeptide Compositions of Microcystis aeruginosa (Cyanobacteria): Implications in the Definition of Chemotypes. Toxins, 2013, s. 1089–1104. DOI10.3390/toxins5061089. PMID 23744054.
 4. An Investigation of Oligopeptides Linking Domains in Protein Tertiary Structures and Possible Candidates for General Gene Fusion [online]. European Molecular Biology Laboratory. Dostupné online. Archivované 2014-07-28 z originálu.