Preskočiť na obsah

Organizácia podľa 26 U.S.C. § 501(c)(3)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Organizácia podľa 26 U.S.C. § 501(c)(3) (angl. 501(c)(3) organization[1]) je korporácia, obecný nadačný fond (angl. community chest), fond alebo nadácia fungujúca výlučne na náboženské, vedecké, literárne, vzdelávacie účely, účely testovania pre verejnú bezpečnosť, organizovania národných či medzinárodných súťaží amatérskych športov (pokiaľ v rámci toho nedochádza k zaobstarávaniu športového zariadenia alebo vybavenia) alebo prevencie týrania detí alebo zvierat, pričom žiadna časť čistých príjmov takejto organizácie neprináleží žiadnemu súkromnému podielnikovi alebo fyzickej osobe, značná časť aktivít organizácie nemá za cieľ šíriť propagandu či inak ovplyvňovať zákonodarnú činnosť a organizácia nijako neparticipuje na akejkoľvek politickej kampani kandidáta na verejnú funkciu.[2]

Ide o jeden z 27 typov neziskových organizácií v Spojených štátoch definovaných Federálnym daňovým zákonníkom pod § 501(c) ako úplne alebo čiastočne vyňatých spod federálnych daní, pričom pri organizácie podľa 26 U.S.C. § 501(c)(3) ide o úplné vyňatie.[3] Status organizácie podľa 26 U.S.C. § 501(c)(3) po preskúmaní splnenia zákonných podmienok udeľuje Federálny daňový úrad. Na dary pre tieto organizácia sa vzťahuje odpočet z federálnych daní.[4][1]

Rozlišujú sa tri základné podtypy organizácie podľa 26 U.S.C. § 501(c)(3):[5]

  • verejná charita (public charity)– organizácia, ktorá získava aspoň tretinu príjmov od pomerne širokej verejnosti, či už ide o fyzické osoby, obchodné spoločnosti (avšak dary od nich môžu činiť spravidla nanajvýš 10 % príjmov) alebo iné verejné charity, pričom riadiaci orgán verejnej charity musí pozostávať prevažne z osôb, ktoré si nie sú navzájom príbuznými alebo obchodnými partnermi; dary pre túto organizáciu sú odpísateľné z federálnych daní až do výšky 50 % príjmu u jedného darcu; príkladom takejto organizácie je cirkev, útulok pre zvieratá, vzdelávacia organizácia atď.,
  • súkromná nadácia (private foundation) – organizácia, ktorej príjem môže pochádzať hoci len od jediného darcu a jej vedenie nemusí byť natoľko „decentralizované“ ako u verejných charít; zvyčajne ide o neziskové organizácie, ktoré podporujú činnosť verejných charít prostredníctvom udeľovania grantov (preto sa takáto organizácia často označuje ako non-operating foundation keďže nevyvíja vlastnú činnosť); dary pre túto organizáciu sú odpísateľné z federálnych daní do výšky 30 % príjmu u jedného darcu; príkladom takejto organizácie je rodinná nadácia,
  • súkromná nadácia vyvíjajúca vlastnú činnosť (private operating foundation) – vyvíja činnosť podobnú činnosti verejných charít, avšak jej vedenie funguje ako u súkromnej nadácie, pričom väčšina jej príjmov musí byť použitá na financovanie vlastnej činnosti; ide o zriedkavý typ nadácie; odpísateľnosť darov z federálnych daní je podobná ako u verejnej charity.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Exemption Requirements – 501(c)(3) Organizations [online]. [Washington, D.C.] : Internal Revenue Service, 2017-01-26 [cit. 2017-07-24].
  2. 26 U.S.C. § 501(c)(3)
  3. Tax-Exempt Status for Your Organization [PDF online]. [Washington, D.C.] : Internal Revenue Service, 2017-01-30 [cit. 2017-07-24]. Publication 557, pp. 67-68.
  4. 26 U.S.C. § 700
  5. What is a 501(c)(3)? [online]. Nashville, Tennessee : Foundation Group, c1995-2017 [cit. 2017-07-24].

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]