Osamelý rodič

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Osamelý rodič[1] (nezisková organizácia Jeden rodič propaguje aj novotvar „jednorodič“)[2][3] je dospelá osoba, ktorá žije s nezaopatreným dieťaťom alebo deťmi v spoločnej domácnosti a v tejto domácnosti nežije s manželkou, manželom, partnerom alebo partnerkou, s ktorým by spoločne vychovávali deti.[chýba zdroj]

Rodina tvorená osamelým rodičom a jeho dieťaťom alebo viacerými deťmi sa označuje ako neúplná rodina. Vo vysokej miere sú osamelými rodičmi matky, v nepatrnej miere ide aj o otcov. Neúplná rodina vzniká rozvodom, rozchodom, ovdovením alebo pôrodom dieťaťa mimo manželstva.[4] Buď teda úplná rodina vôbec nevznikla, alebo prestala plniť svoju funkciu – v tomto prípade zanikne prirodzenou cestou alebo rozhodnutím príslušného orgánu.[5]

Ak nie je žena za otca svojho dieťaťa vydatá, má právo od neho žiadať, aby jej najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispieval primerane na úhradu výživy (t. j. nielen na výživné pre dieťa) a aby jej zaplatil príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom (určený napr. na tehotenské oblečenie, doplnky výživy, platby spojené s hospitalizáciou pri pôrode apod.).[6]

Štatistiky o osamelých rodičoch[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa štatistík až v 150 tisíc slovenských domácnostiach vychováva dieťa alebo deti len jeden rodič. Takto žije na Slovensku až 200 tisíc detí. Podiel jednorodičovských rodín na Slovensku sa za posledných 40 rokov zdvojnásobil. Celosvetovo vychováva deti jeden rodič v každej štvrtej domácnosti.[7]

Podľa aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat bolo v roku 2020 v 27 krajinách Európskej únie 195,4 milióna domácností. Takmer tretina z týchto domácností (29 %) má deti. Približne 14 % domácností s deťmi (7,8 milióna domácností) tvoria osamelí rodičia, čo predstavuje 4 % celkového počtu domácností. Na Slovensku tvoria osamelí rodičia s dieťaťom alebo deťmi približne 9 % domácností.[8]

Podiel osamelých rodičov sa v jednotlivých krajinách značne líši. Pokiaľ ide o podiel domácností s jedným rodičom na všetky domácnosti s deťmi, šesť európskych krajín zaznamenalo podiel viac ako 20 %. Najviac Švédsko (34 %), Dánsko (29 %), Estónsko (28 %), Lotyšsko a Litva (obe 25 %), a Francúzsko (21 %). Naopak, najnižšie podiely zaznamenali Chorvátsko (5 %), Rumunsko (7 %) a Fínsko (8 %), zatiaľ čo Grécko, Slovensko, Malta, Poľsko, Španielsko a Slovinsko dosiahli úroveň 9 %. Na Slovensku ide približne o 58-tisíc rodín.[8]

Osamelý rodič musí znášať ekonomické bremeno za chod domácnosti sám, v dôsledku čoho Sociálna poisťovňa zaznamenala zvýšený počet matiek žiadajúcich o predĺženie poberania materských dávok z dôvodu osamelosti. Na účely osamelosti sa sleduje partnerská i ekonomická osamelosť. Osamelosť matka preukazuje čestným vyhlásením.[9]

Osamelých otcov s dieťaťom z celkového počtu rodín s osamelým rodičom je okolo desiatich percent.[10]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, 1998-05-19, [cit. 2023-03-30]. Dostupné online.
  2. HEČKOVÁ, Ivana. Zladiť prácu a rodinu je náročné pre dvoch rodičov. Ako to má zvládnuť jeden? (rozhovor). Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2022-12-11. Dostupné online [cit. 2023-03-30].
  3. RYBÁROVÁ, Ela. Väčšina pracuje a nespolieha sa na štát, jednorodičia sa cítia zabudnutí. SME (Bratislava: Petit Press), 2020-07-03. Dostupné online [cit. 2023-03-30]. ISSN 1335-4418.
  4. SOBOTKOVÁ, I. 2001. Psychológie rodiny. Praha: Portál. 2001. 173 s., ISBN 80-7178- 599-8
  5. KECSKÉSOVÁ, L. 2010. Zamestnanosť a sociálna politika. Bratislava: ÚPSVAR a MPSVAR SR. 2010. ISSN 1336 5053
  6. Osamelý rodič: 5 možností príjmu a 7 výhod v zamestnaní [online]. peniaze.sk, [cit. 2023-03-29]. Dostupné online.
  7. Osamelí rodičia často nedokážu deťom zaplatiť strojček či okuliare. Ročný program im pomáha finančne aj psychicky. Pravda (Bratislava: OUR MEDIA SR), 2023-03-26. Dostupné online [cit. 2023-03-29]. ISSN 1336-197X.
  8. a b Redakcia FinReport. Finreport.sk - online magazín [online]. finreport.sk, 2021-06-10, [cit. 2023-03-29]. Dostupné online.
  9. Od nového roka platia pre mamičky a iných poistencov nové podmienky vylúčenia povinnosti platiť poistné [online]. socpoist.sk, [cit. 2023-03-29]. Dostupné online.
  10. TASR. Domácností s osamelým rodičom je málo, ich životné podmienky sú však jedny z najhorších. Trend (Bratislava: News and Media Holding), 2021-06-02. Dostupné online [cit. 2023-03-29]. ISSN 1336-2674.