Preskočiť na obsah

Osoby navštevujúce zdravotnícke služby v súvislosti s reprodukciou (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Podkapitola Osoby navštevujúce zdravotnícke služby v súvislosti s reprodukciou (Z30-Z39) je súčasťou XXI. kapitoly 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb - Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami.


Podkapitola zahŕňa nasledujúce kategórie:

Z30 USMERNENIE ANTIKONCEPCIE

 • Z30.0 Všeobecná poradenská činnosť a usmernenie antikoncepcie

Zahŕňa:

Porada o plánovanom rodičovstve NS
Prvé predpísanie antikoncepčných prostriedkov
 • Z30.1 Zavedenie (vnútromaternicového) antikoncepčného telieska
 • Z30.2 Sterilizácia

Zahŕňa:

Prijatie na prerušenie vajíčkovodov alebo semenovodu
 • Z30.3 Prerušenie ťarchavosti

Zahŕňa:

Regulovanie menštruácie
 • Z30.4 Dohľad nad orálnymi kontraceptívami

Zahŕňa:

Opakované predpísanie antikoncepčných tabletiek alebo iných prostriedkov antikoncepcie
Rutinné vyšetrenie udržiavania antikoncepcie
 • Z30.5 Dohľad nad (vnútromaternicovým) antikoncepčným telieskom

Zahŕňa:

Kontrola, opätovné zavedenie alebo vyňatie (vnútromaternicového) antikoncepčného telieska
 • Z30.8 Iné usmernenie antikoncepcie

Zahŕňa:

Spermiogram po vazektómii
 • Z30.9 Bližšie neurčené usmernenie antikoncepcie


Z31 VYŠETROVANIE A LIEČENIE PORÚCH FERTILITY
Nezahŕňa:

Komplikácie v súvislosti s umelým oplodnením (N98.-)
 • Z31.0 Tuboplastika alebo vazoplastika po predchádzajúcej sterilizácii
 • Z31.1 Umelé oplodnenie
 • Z31.2 Oplodnenie in vitro (v skúmavke)

Zahŕňa:

Prijatie na získanie vajíčka alebo na implantáciu
 • Z31.3 Iné asistované metódy oplodnenia
 • Z31.4 Vyšetrenie a testovanie fertility

Zahŕňa:

Insuflácia vajíčkovodu
Spermiogram

Nezahŕňa:

Spermiogram po vazektómii (Z30.8)
 • Z31.5 Porada u genetika
 • Z31.6 Všeobecné poradenstvo a inštrukcia v otázke fertility
 • Z31.8 Iný postup podporujúci fertilitu
 • Z31.9 Bližšie neurčený postup podporujúci fertilitu


Z32 VYŠETRENIE A TEST NA ŤARCHAVOSŤ

 • Z32.0 Ešte nepotvrdená ťarchavosť
 • Z32.1 Potvrdená ťarchavosť


Z33 NÁHODNÁ ŤARCHAVOSŤ
Zahŕňa:

Ťarchavosť NS


Z34 DOHĽAD NAD PRIEBEHOM NORMÁLNEJ ŤARCHAVOSTI

 • Z34.0 Dohľad nad normálnou prvou ťarchavosťou
 • Z34.8 Dohľad nad inou normálnou ťarchavosťou
 • Z34.9 Dohľad nad bližšie neurčenou normálnou ťarchavosťou


Z35 DOHĽAD NAD RIZIKOVOU ŤARCHAVOSŤOU

 • Z35.0 Dohľad nad ťarchavosťou s anamnézou neplodnosti
 • Z35.1 Dohľad nad ťarchavosťou s potratom v anamnéze

Zahŕňa:

Dohľad nad ťarchavosťou s anamnézou mola hydatidosa
Dohľad nad ťarchavosťou s anamnézou mola vesicularis

Nezahŕňa:

Ženu s habituálnymi potratmi - starostlivosť počas ťarchavosti (O26.2)
Ženu s habituálnymi potratmi bez súčasnej ťarchavosti (N96)
 • Z35.2 Dohľad nad ťarchavosťou s inou patologickou pôrodníckou anamnézou

Zahŕňa:

Dohľad nad ťarchavosťou s anamnézou stavov zatriediteľných podľa O10 - O92
Dohľad nad ťarchavosťou s anamnézou smrť novorodenca
Dohľad nad ťarchavosťou s anamnézou narodenie mŕtveho plodu
 • Z35.3 Dohľad nad ťarchavosťou s anamnézou nedostatočnej prenatálnej starostlivosti

Zahŕňa:

Ťarchavosť zatajená
Ťarchavosť skrytá
 • Z35.4 Dohľad nad ťarchavosťou mnohorodičky

Nezahŕňa:

Bez súčasnej ťarchavosti (Z64.1)
 • Z35.5 Dohľad nad staršou prvorodičkou
 • Z35.6 Dohľad nad veľmi mladou prvorodičkou
 • Z35.7 Dohľad nad rizikovou ťarchavosťou v dôsledku sociálnych problémov
 • Z35.8 Dohľad nad inou rizikovou ťarchavosťou
 • Z35.9 Dohľad nad bližšie neurčenou rizikovou ťarchavosťou


Z36 PREDPÔRODNÝ SKRÍNING
Nezahŕňa:

Abnormálne nálezy pri prenatálnom vyšetrení matky (O28.-)
Rutinná prenatálna starostlivosť (Z34 - Z35)

Z36.0 Prenatálny skríning chromozómových anomálií

Pomocou amniocentézy
Pomocou vaginálneho odberu vzorky placenty
 • Z36.1 Prenatálny skríning zvýšenej hladiny alfafetoproteínu
 • Z36.2 Iný prenatálny skríning pomocou amniocentézy
 • Z36.3 Prenatálny skríning malformácií ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami
 • Z36.4 Prenatálny skríning spomalenia fetálneho rastu ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami
 • Z36.5 Prenatálny skríning izoimunizácie
 • Z36.8 Iný prenatálny skríning

Zahŕňa:

Skríning hemoglobinopatie
 • Z36.9 Bližšie neurčený prenatálny skríning


Z37 VÝSLEDOK PÔRODU

Poznámka: Túto kategóriu treba použiť ako doplnkový kód na označenie výsledku pôrodu do protokolu rodičky.
 • Z37.0 Jedno živonarodené dieťa
 • Z37.1 Mŕtvonarodené dieťa
 • Z37.2 Živonarodené dvojčatá
 • Z37.3 Dvojčatá, jedno živonarodené, jedno mŕtvonarodené
 • Z37.4 Mŕtvonarodené dvojčatá
 • Z37.5 Iný viacpočetný pôrod, všetky deti živonarodené
 • Z37.6 Iný viacpočetný pôrod, niektoré z detí živonarodené
 • Z37.7 Iný viacpočetný pôrod, všetky deti mŕtvonarodené
 • Z37.9 Bližšie neurčený výsledok pôrodu

Zahŕňa:

Viacpočetný pôrod NS
Pôrod jedného dieťaťa NS


Z38 ŽIVONARODENÉ DETI PODĽA MIESTA NARODENIA

 • Z38.0 Jediné dieťa narodené v nemocnici
 • Z38.1 Jediné dieťa narodené mimo nemocnice
 • Z38.2 Jediné dieťa, bližšie neurčené miesto narodenia

Zahŕňa:

Živonarodené dieťa NS
 • Z38.3 Dvojčatá narodené v nemocnici
 • Z38.4 Dvojčatá narodené mimo nemocnice
 • Z38.5 Dvojčatá, neurčené miesto narodenia
 • Z38.6 Iný viacpočetný pôrod v nemocnici
 • Z38.7 Iný viacpočetný pôrod mimo nemocnice
 • Z38.8 Iný viacpočetný pôrod, bližšie neurčené miesto narodenia


Z39 POPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ A VYŠETRENIE

 • Z39.0 Starostlivosť a vyšetrovanie ihneď po pôrode

Zahŕňa:

Starostlivosť a pozorovanie pri nekomplikovaných pôrodoch

Nezahŕňa:

Starostlivosť pri popôrodných komplikáciách pozri Abecedný zoznam
 • Z39.1 Starostlivosť a vyšetrovanie matky počas laktácie

Zahŕňa:

Dohľad nad laktáciou

Nezahŕňa:

Poruchy laktácie (O92.-)
 • Z39.2 Rutinné sledovanie po pôrode

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]