Oxid chloričitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Oxid chloričitý
Oxid chloričitý
Oxid chloričitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec ClO2
Synonymá E 926
Vzhľad žlto-zelený plyn
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 67,45 g·mol−1
Teplota topenia −59 °C
Teplota varu 11 °C
Hustota 2,757 g/dm3
Rozpustnosť 8 g/dm3 vo vode pri 20 °C

rozpustný aj vo vodných roztokoch minerálnych kyselín

Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia 104,60 kJ/mol
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Spoľahlivé zdroje pre klasifikáciu látky
podľa kritérií GHS nie sú k dispozícii.
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Oxidačné činidlo Žieravina Veľmi jedovatá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Oxidačné
činidlo

(O)
Žieravina
(C)
Veľmi
jedovatá

(T+)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R8, R6, R26, R34, R50
Vety S S1/2, S23, S26, S28, S36/37/39, S38, S45, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
4
OX
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10049-04-4
Číslo UN 9191
EINECS číslo 233-162-8
Číslo RTECS FO3000000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Oxid chloričitý je anorganická chemická zlúčenina. Za normálnych podmienok sa jedná o žlto-zelený ostro štipľavo zapáchajúci plyn. Tuhne pri -59 °C, kedy vytvára jasnooranžové kryštály. Pri vyšších koncentráciách je v plynnom skupenstve nestabilný a rozkladá sa. Využíva sa ako oxidovadlo, na bielenie, pri úprave vody a pri dezifekcii (aj v potravinárstve pod E číslom E 926).

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Kvôli jeho nestabilite sa väčšinou uprednostňujú spôsoby kde oxid chloričitý vzniká rozpustený v roztoku.

Oxidáciou chloritanov[upraviť | upraviť zdroj]

Oxid chloričitý môžeme v laboratóriu pripraviť chloritanu sodného pomocou chlóru:[1]

2 NaClO2 + Cl2 → 2 ClO2 + 2 NaCl

Okrem toho sa dá pripraviť aj reakciou s chloritanu sodného s kyselinou chlorovodíkovou:

5 NaClO2 + 4 HCl → 5 NaCl + 4 ClO2 + 2 H2O

Pri použití aj tretieho reaktantu - chlórnanu sodného je spotreba kyseliny chlorovodíkovej nižšia:

2 NaClO2 + 2 HCl + NaClO → 2 ClO2 + 3 NaCl + H2O

Redukciou chlorečnanov[upraviť | upraviť zdroj]

V laboratóriu výrobe sa zväčša na výrobu z chlorečnanov používa reakcia medzi chlorečnanom draselným s kyselinou šťaveľovou:

2 KClO3 + 2 H2C2O4 → K2C2O4 + 2 ClO2 + 2 CO2 + H2O

Niekedy aj za prítomnosti kyseliny sírovej:

2 KClO3 + H2C2O4 + 2 H2SO4 → 2 KHSO4 + 2 ClO2 + 2 CO2 + 2 H2O

Priemyselne sa približne 95 % oxidu chloričitého pripravuje pomcou redukcie chlorečnanu sodného. Ako redukovadlo sa v takomto prípade používajú látky ako kyselina chlorovodíková, peroxid vodíka, metanol a oxid siričitý.[2] Moderné spôsoby priemyselnej výroby využívajú najmä metanol a peroxid vodíka, pretože pri použití týchto reaktantov nevzniká nežiadúci vedlajší produkt - chlór a takéto spôsoby výroby sú ekonomicky najvýhodnejšie.

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Bielenie[upraviť | upraviť zdroj]

Oxid chloričitý sa používa na bielenie buničiny pri výrobe papieru z dreva niekedy aj v kombinácii s chlórom. Používaním oxidu chloričitého sa minimalizuje množstvo použitých organických chlórovaných zlúčenín pri výrobe papieru. Okolo 95 % bielenej kraftovej buničiny sa bieli pomocou oxidu chloričitého.[3]

Dezinfekcia[upraviť | upraviť zdroj]

Používa sa aj na dezinfekciu zdravotných nástrojov.

Okrem medicínskeho prostedia sa používa aj na zaplynenie dozretého ovocia, ako napríklad maliny, jahody a čučoriedky, na ochranu pred plesňami a kvasinkami,[4] v je však jeho používanie zakázané.[5]

Úprava vody[upraviť | upraviť zdroj]

Oxid chloričitý sa v čističkách vôd používa na úpravu pitnej vody. Používa sa pred úpravou vody chlórom, pretože zničí organické nečistoty vo vode z ktorých by pôsobením chlóru mohli vzniknúť halogénderiváty[6], ktoré sú v pitnej vode považované za karcinogénne. Oxid chloričitý je taktiež efektívnejší než chlór na zneškodnenie baktérií z rodu legionella[7]

Chemická stabilita[upraviť | upraviť zdroj]

Pri parciálnom tlaku plynného oxidu chloričitého vyššom než 10 kPa[2], t.j. koncentrácii vyššej než 10 % vo vzduchu pri normálnych podmienkach hrozí riziko rozkladu na kyslík a chlór, ktorý je sprevádzaný výbuchom. Spúšťačom rozkladu môže byť svetlo, teplo, náhlym zvýšením okolitého tlaku. Preto sa s ním skoro nikdy nepracuje vo forme koncentrovaného plynu, ale vo forme roztoku v koncentráciách 0,5 - 10 g/dm3.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Chlorine(IV) Oxide Inorganic Syntheses (po anglicky)
  2. a b Chlorine Oxides and Chlorine Oxygen Acids Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (po anglicky)
  3. Trends in World Bleached Chemical Pulp Production: 1990-2005 Aliance for Environmental Technology (po anglicky, archivované na Wayback Machine)
  4. Chlorine Dioxide Pouches Can Make Produce Safer and Reduce Spoilage (po anglicky)
  5. E926 - Oxid chloričitý Fér potravina (po česky)
  6. Trihalomethane formation during chemical oxidation with chlorine, chlorine dioxide and ozone of ten Italian natural waters (po anglicky)
  7. Safety and Efficacy of Chlorine Dioxide for Legionella Control in a Hospital Water System Cambridge University Press (po anglicky)