Päťročný plán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Päťročný plán môže znamenať aj všeobecne plán na obdobie 5 rokov alebo starý 5 rokov, pozri pod plán.

Päťročný plán alebo päťročnica je plán rozvoja národného hospodárstva na obdobie 5 rokov. Používa(l) sa najmä ako základný nástroj riadenia socialistického hospodárstva, ale existuje aj napríklad v Indii a v minulosti v Japonsku, Pakistane, Argentíne, Južnej Kórei a pod.

Päťročný plán v socialistických/komunistických štátoch[upraviť | upraviť zdroj]

Päťročný plán obsahuje najdôležitejšie makroekonomické, sociálne, vedecko-technické, vzdelávacie a kultúrne ciele v podobe ukazovateľov plánu. Podľa celkových cieľov v oblasti hospodárskej politiky vyhotovujú centrálne plánovacie orgány čiastkové plány pre jednotlivé sektory hospodárstva, podniky, zariadenia, ako aj kraje a okresy či podobdobia (napr. ročné plány) a tieto potom vzájomne zlaďujú. Následne je celý plán schválený parlamentom (a zjazdom komunistickej strany) a stáva sa v štáte záväzným. Päťročné plány jednotlivých štátov sa v RVHP používali aj ako podklad na dlhodobú spoluprácu medzi členmi RVHP.

Prvý päťročný plán v ZSSR platil pre roky 1928 – 1932. Bol zavedený za vlády a z iniciatívy J.V. Stalina a spojený s industrializáciou krajiny a kolektivizáciou poľnohospodárstva. V Česko-Slovensku na roky 1949 – 1953 (na roky 1947 – 1948, teda pred nástupom komunistov k moci, bol stanovený dvojročný plán), v NDR na roky 1951 – 1955, v Číne na roky 1953 – 1957 atď.

Päťročné plány v Česko-Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • päťročný plán. In: Malá encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1987. s. 379.
  • Fünfjahrplan in: Brockhaus. Enzyklopädie in 30 Bänden, 2005 – 2006

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]