Pätová kosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Pätová kosť

Pätová kosť (os calcaneus) je najväčšia priehlavková kosť. Dorzálna plocha má tri členkové kĺbové plochy (facies articulares talares) odpovedajúce plochám členkovej kosti. Medzi zadnou a strednou plochou je šikmo prebiehajúca pätová brázda (sulcus calcanei), ktorý sa s členkovou brázdou (sulcus tali) dopĺňa na tunel priehlavku (sinus tarsi).

Na mediálnej strane tela je členková opora (sustentaculum tali), ktorá podopiera členkovú kosť. Pod oporou a za ňou je brázda šľachy dlhého ohýbača palca (sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi), v ktorej prebieha šľacha dlhého ohýbača palca (musculus flexor hallucis longus).

Laterálna strana pätovej kosti je strmá a má nepatrnú lýtkovú kladku (trochlea peronealis), pod ktorou je brázda šľachy dlhého lýtkového svalu (sulcus tendinis musculi peronei (fibularis) longi).

Na zadnom okraji pätovej kosti je malé miesto pokryté chrupkou a pod ním sa na pätový hrboľ (tuber calcanei) upína šľacha trojhlavého svalu lýtka (musculus triceps surae).

Tuber calcanei vybieha na plantárnu stranu kosti do dvoch výbežkov: do stredného výbežka pätového hrboľa (processus medialis tuberis calcanei), od ktorého sa začína krátky ohýbač prstov (musculus flexor digitorum brevis) a vystierač palca (musculus abductor hallucis), a bočného výbežka pätového hrboľa (processus lateralis tuberis calcanei), od ktorého sa začína odťahovať malíčka.

Na distálnom konci pätovej kosti je prehnutá dotyková plocha - kockovitá kĺbová plocha (facies articularis cuboidea), pre kockovitú kosť (os cuboideum).