Pätová kosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Pätová kosť

Pätová kosť (os calacaneus) je najväčšia priehlavková kosť. Dorzálna plocha má tri členkové kĺbové plochy (facies articulares talares) odpovedajúce plochám členkovej kosti. Medzi zadnou a strednou plochou je šikmo prebiehajúca pätová brázda (sulcus calcanei), ktorý sa s členkovou brázdou (sulcus tali) dopĺňa na tunel priehlavku (sinus tarsi).

Na mediálnej strane tela je členková opora (sustentaculum tali), ktorá podopiera členkovú kosť. Pod oporou a za ňou je brázda šľachy dlhého ohýbača palca (sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi), v ktorej prebieha šľacha dlhého ohýbača palca (musculus flexor hallucis longus).

Laterálna strana pätovej kosti je strmá a má nepatrnú lýtkovú kladku (trochlea peronealis), pod ktorou je brázda šľachy dlhého lýtkového svalu (sulcus tendinis musculi peronei (fibularis) longi).

Na zadnom okraji pätovej kosti je malé miesto pokryté chrupkou a pod ním sa na pätový hrboľ (tuber calcanei) upína šľacha trojhlavého svalu lýtka (musculus triceps surae).

Tuber calcanei vybieha na plantárnu stranu kosti do dvoch výbežkov: do stredného výbežka pätového hrboľa (processus medialis tuberis calcanei), od ktorého sa začína krátky ohýbač prstov (musculus flexor digitorum brevis) a vystierač palca (musculus abductor hallucis), a bočného výbežka pätového hrboľa (processus lateralis tuberis calcanei), od ktorého sa začína odťahovať malíčka.

Na distálnom konci pätovej kosti je prehnutá dotyková plocha - kockovitá kĺbová plocha (facies articularis cuboidea), pre kockovitú kosť (os cuboideum).