Pantograf

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pantograf môže byť:

  • v polygrafii: skrátene polygrafická frézovačka
  • v doprave: druh zberača prúdu na prívod prúdu do elektrického koľajového vozidla, pozri pantograf (zberač prúdu)
  • v železničnej doprave: označenie vlakových jednotiek typu 451, 452, 460, 470, 471 a 560
  • mechanická pomôcka (v podobe rovnobežníka z kĺbovo spojených tyčí) na prekresľovanie kresieb, máp alebo situačných plánov v rôznej mierke zmenšenia alebo zväčšenia, pozri pantograf (mechanická pomôcka)
  • v TV štúdiu: nožnicový mechanický alebo tyčou ovládaný systém upevňovaný na strope, ktorý umožňuje vertikálne (v rozsahu niekoľkých metrov) meniť polohu na ňom zaveseného reflektora, pozri štúdiový pantograf
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.