Parantrop etiópsky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Parantrop etiópsky alebo (?) australopitek etiópsky (lat. Paranthropus aethiopicus alebo Australopithecus aethiopicus alebo zriedkavo Homo aethiopicus) je druh z rodu parantrop resp. australopitek (zriedkavo zaraďovaný do rodu Homo).

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Objavili ho C. Arambourg a Y. Coppens v roku 1967 v povodí rieky Omo. Holotyp (Omo 18) bol opísaný v roku 1968. Datovanie je 2,7 – 2,3 mil. BP (Kimbel 2007). Vyvinul sa asi z druhu Australopithecus afarensis (z ktorého sa asi vyvinul aj rod Homo a ostatní australopitekovia). Z parantropa etiópskeho sa zas vyvinul Paranthropus boisei a možno aj Paranthropus robustus.

Lebka parantropa etiópskeho

Žil na okrajoch lesov a v krovinatých savanách. Bol to vegetarián, zameriaval sa na tuhú rastlinnú stravu.

Žil vo východnej Afrike, ale známy je vlastne iba podľa nasledujúcich nálezov:

  • nález KNM-WT 17000(tzv. čierna lebka; Walker et al. 1986 nález opísal ako súčasť druhu Australopithecus boisei, Kimbel et al. ho v roku 1988 preradili do druhu Australopithecus aethiopicus, W. Ferguson nález v roku 1989 klasifikoval ako druh Australopithecus walkeri, C. P. Groves ho v roku 1999 preklasifikoval na druh Paranthropus walkeri, Cameron a Groves 2004 ho klasifikovali ako Homo walkeri) – lokalita: západná Turkana, presnejšie Lomekwi, vek: 2,5 mil. BP; o tejto lebke píše Thurzo 1998: Lebka (ide zrejme o samca) sa vyznačuje mohutnou misovitou tvárou s vyčnievajúcou čeľusťou, plochým podnebím, hrotom nosových kostí zasahujúcim až po glabellu, malou mozgovňou (s kapacitou 410 cm3) nesúcou na vrchu mohutný mediosagitálny hrebeň. Soukup 2005 dodáva, že ide o kombináciu morfologických znakov Australopithecus afarensis a Australopithecus boisesi a žuvacie svaly sú masívne.
  • sánky od rieky Omo (Omo 18 resp. Omo 18 – 1967-18, pôvodne klasifikované ako druh Paraustralopithecus aethiopicus, Howell ho v roku 1978 klasifikoval pod druh Australopithecus africanus a Coppens v roku 1980 pod druh Australopithecus boisei) – vek 2,7 mil. BP, pripomína písmeno V, je malá, takže zrejme ide o samicu.
  • 20 zubov a čeľuste (napr. nález KNM-WT 16005, pôvodne klasifikovaný ako Australopithecus boisei) z Omo Shungura Formation Members C-F – vek 2,7 – 2,3 mil. BP, tieto boli k druhu priradené až v roku 1996

Niektorí autori sem priraďujú aj nález L. 338y-6.

Ako vidno, (?takmer) všetky nálezy z druhu sa alternatívne zaraďujú aj pod druh Australopithecus boisei.

Problematickosť taxónu[upraviť | upraviť zdroj]

Taxón je problematický tak po obsahovej, ako aj po terminologickej stránke:

  • Cameron a Groves 2004 poukazujú na to, že taxón bol pôvodne navrhnutý len hypoteticky a nikto vlastne nepreukázal, že nálezy KNM-WT 17000 a Omo 18 patria do jedného druhu.
  • Groves už v roku 1999 poukázal na to, že názov Australopithecus aethiopicus je podľa taxonomických pravidiel už obsadený (a teda neplatný), lebo v roku 1980 bol navrhnutý poddruh Australopithecu africanus aethiopicus (resp. Australopithecus aethiopicus) na označenie hadarských nálezov (teda napr. Lucy) spadajúcich v iných deleniach pod Australopithecus afarensis.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Iné externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]