Pascalov zákon

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Zvýšenie hydraulickej sily

Pascalov zákon znie: Tlak v kvapaline, ktorý vznikne pôsobením vonkajšej sily na povrch kvapaliny v uzavretej nádobe, je v každom mieste kvapaliny rovnaký.

Pascalov zákon hovorí o prenose tlaku do ľubovoľného miesta v kvapaline, pritom sa tlak nikde nestráca. Prenos tlaku je umožnený pohybom častíc kvapaliny a rozkladom vzájomných síl medzi nimi do všetkých smerov.

Pascalov zákon nehovorí, že tlak je v celej kvapaline rovnaký. Napr. hydrostatický tlak je v menšej hĺbke menší, vo väčšej hĺbke väčší. Tlačením na kvapalinu vzrastie tlak vo všetkých miestach rovnako, ale rozdiely z hydrostatického tlaku zostanú.

Pascalov zákon je základom hydraulických zariadení, ktoré využívajú prenos tlaku a tým aj tlakovej sily od jedného piestu k druhému. Veľkosťou piestu sa dá ovplyvniť aj veľkosť tlakovej sily.